IW-doktorns grundare avliden 25 februari 2019

Foton från Rotary Doctors hemsida

Projektbeskrivning

Projektledarbeskrivning

Nyhetsbrev från Rotary Doctors

Artikel av IW-doktor december 2018

Vill du följa med till Kenya och besöka Rotary Doctors/IW-doktorns verksamhet och se jeeplinje- och tandläkarverksamheten samt vattenprojekten på plats?

I september, november och januari anordnar Rotary Doctors resor till västra Kenya. Programmet omfattar fem fulla dagar. Man kan kombinera resan med olika semesteralternativ. Det finns några få platser kvar. Är du intresserad bör du så snart som möjligt höra av dig till info@rotarydoctors.se  * tillägg ny resa planeras i mars.

2018-2019

Rapport från styrelsemöte med Rotary Doctors jan 2019
Nyheter från Rotary Doctors

Tack från Rotary Doctors för gåvan 2017-2018

2017-2018
30-års jubileum av Rotary Doctors
Plan för Jubileet
Upprop
. första kvartalet
Power point om Rotary Doctors

Läs om  namnbyte till Rotary Doctors Sweden 
tankar på IW-dagen http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/iw-doktorns-tankar-pa-kvinnodagen/
           

Lägesrapporter från Rådspresidenten
maj 2018
februari 2018
november 2017
september 2017

2016-2017
Tackbrev från Rotary Doctors 2017

Halvårsrapport jan-juni 2017 från Rotary Doctors

Brev från nationalrepresentant Birgitta Lundehed 2017-03-05 

Film om Rotarys läkarbank

Resa till Kenya i september 2018

 

Plusgiro 297096-0