Nyhetsbrev från Rotary Doctors   kommer varje månad
2022 Januari (https://gansub.com/t/v/4_MDkyNDgxNzQ5OTI=/) 

Foton från Rotary Doctors hemsida

Projektbeskrivning.  Projektansvarig fr om 2021-07  Ewa Jägevall, Skövde - Sankta Elin IWC. Representant för Inner Wheel och adjungerad  i Rotary Doctors styrelse.
2021-11-03 Ny framröstad inriktning.

Bildspel.

Insamlade medel 2019-03-15--2020-03-15     91 334 SEK

Plusgiro 297096-0

2021-2022
2022-04-20 Kort sammanfattning av COVID- 19 programmet
2022-04-20 IW- doktorn, inriktning Kasei for Change II
2022-01-26 Rapport från/om projektet.
2021-11-03 Rapport från/om projektet.

2020-2021
2021-02-16 Rapport från/om projektet Rotary doctors.
2021-02-05 Könsstympning Elisabet Jensen: Tidningsartikel från Helsingborgs Dagblad.
2020-11 Rapport från/om projektet.
Corona Information Från Rotary Doctors med bilder.

2019-2020
Vädjan om stöd från Rotary med anledning av Corona
se också  www.rotarydoctors.se/aktuellt/corona-i-kenya/
Ytterligare information från Rotarydoctors ang läget i Kenya 2020-03-20
Meddelande från Rotarydoctors med anledning av Coronaviruset 2020-03-15
Rapport från sammanträde med RD 2020-01-30
Tack från Rotary Doctors för gåvan 2018-2019


2018-2019
Artikel av IW-doktor april 2019

december 2018

Rapport från styrelsemöte med Rotary Doctors jan 2019
IW-doktorns grundare avliden 25 februari 2019
Nyheter från Rotary Doctors

Tack från Rotary Doctors för gåvan 2017-2018


2017-2018
30-års jubileum av Rotary Doctors
Plan för Jubileet
Upprop
. första kvartalet
Power point om Rotary Doctors

Läs om  namnbyte till Rotary Doctors Sweden 
tankar på IW-dagen http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/iw-doktorns-tankar-pa-kvinnodagen/

Lägesrapporter från Rådspresidenten

maj 2018
februari 2018
november 2017
september 2017

2016-2017
Tackbrev från Rotary Doctors 2017

Halvårsrapport jan-juni 2017 från Rotary Doctors

Brev från nationalrepresentant Birgitta Lundehed 2017-03-05 

Film om Rotarys läkarbank

Resa till Kenya i september 2018

 

Plusgiro 297096-0