2021-07-01 Projektbeskrivning. Projektansvarig, Ewa Jägewall, representant för Inner Wheel och adjungerad  i Rotary Doctors styrelse.


Nyhetsbrev
 från Rotary Doctors mars 2023
Nyhetsbrev från Rotary Doctors februari 2023
Nyhetsbrev
från Rotary Doctors januari 2023

Bildspel.

Insamlade medel 2019-03-15--2020-03-15     91 334 SEK

Plusgiro 297096-0

2022 - 2023
2022-12-21 Covid-19, slutrapport vaccinationsprogrammet
2022-12-16 Rapport redovisning 2021-2022All information från & om Rotary doctors 2021 och tidigare