2023-08-29 Kvinnors rätt till hälsa - rapport i bilder, visades Info-mötet 2023-08
2023-06-02 Kort rapport om Rotary Doctors förmedlad av Ewa Jägevall.
2021-07-01 Projektbeskrivning. Projektansvarig, Ewa Jägewall, representant för Inner Wheel och adjungerad  i Rotary Doctors styrelse.


Nyhetsbrev
från Rotary Doctors september 2023
Nyhetsbrev
från Rotary Doctors augusti 2023
Nyhetsbrev
från Rotary Doctors juni 2023
Nyhetsbrev
från Rotary Doctors maj 2023 
Nyhetsbrev
från Rotary Doctors april 2023 
Nyhetsbrev
 från Rotary Doctors mars 2023
Nyhetsbrev från Rotary Doctors februari 2023
Nyhetsbrev
från Rotary Doctors januari 2023

Bildspel.

Insamlade medel 2019-03-15--2020-03-15     91 334 SEK

Plusgiro 297096-0

2022 - 2023
2022-12-21 Covid-19, slutrapport vaccinationsprogrammet
2022-12-16 Rapport redovisning 2021-2022All information från & om Rotary doctors 2021 och tidigare