IT policy

Information och ansvar  

Det är upp till varje IT-samordnare och Webmaster att ansvara för att denna policy sprids och efterlevs bland medlemmarna. Det är också varje IT-samordnares ansvar att vidta åtgärder mot överträdelser av reglerna i denna policy.  För att använda Medlemsregistret och dess uppgifter skall medlemmen bekräfta att hon har tagit del av och förstått Inner Wheel Sveriges IT-policy samt att hon accepterar den och även samtycker till att vi registrerar uppgifter om henne för att kunna driva verksamheten. Detta samtycke skall skickas till närmaste IT-samordnare. 

Rådets medlemmar och samtliga IT-administratörer skall skriva under speciell acceptans/samtycke på att de är medvetna om och inte missbrukar sin tillgång till medlemmarnas personuppgifter.

Läs hela policyn här, inkl. samtyckes blanketten...

 

Facebook policy

Alla medlemmar i Inner Wheel i Sverige är välkomna att ingå i FB-gruppen "Inner Wheel Sverige" (FB-IWS).

Det är en öppen FB-grupp. Med det menas att alla som vill kan läsa och kommentera.

Endast Inner Wheel-medlemmar kan antas till gruppen. Man kan själv anmäla sig om man vill gå med i gruppen alt. bli inbjuden av någon annan innerwheelare.

Facebook-gruppen Inner Wheel Sverige är till för att stärka gemenskapen inom organisationen och att sprida information om vår verksamhet, från rådet, distrikt och klubbar. Facebook är en utmärkt kanal för att snabbt få ut angelägna meddelanden samt för att inspirera och hålla medlemmar uppdaterade om aktuella händelser.

Inga politiska eller religiösa budskap får förekomma. Facebook är inte avsett att vara ett debattforum.

Filmade inslag, t. ex från ett föredrag eller en konsert, får inte vara längre än en minut.

För gratulationer, nekrologer och personliga inlägg/hälsningar hänvisas till andra konton.

Upphovsmannarättsliga regler gäller. Det innebär t.ex. att man endast kan lägga in bilder som man själv, eller någon bekant, tagit. Bilder som hämtas från nätet måste vara "gratisbilder" d.v.s. med fri dispositionsrätt.