ALLT om CONVENTION -

 

 Kort rapport från det virtuella Convention mötet. (Ingelög Wyndhamn)
                              --------------------------

De viktigaste föredragen från Convention finns på    

https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/video-gallery.html
                              --------------------------


Officiellt tillkännagivande av IIW Virtual Convention 2021  original  svenska


Officiellt tillkännagivande av IIW Virtual Convention 2021  original  svenska

 

2021-04-09 Rapporter från FN (UN reports..)

                  FN Rapporterna översatta till svenska  (Ruth Brunner)
                  UN Headquarters, New York
                  UN Report committee on substainable development                 
                  UN Vienna NGO Committee on Ageing
                  UN NGO Committee on Drugs and Crime

2021-03-23 Programmet till Convention

2021-02-09 Anmälan och betalning till Convention
Offline registration form
Alternative virtual convention payment
Rskm:s information om anmälan och betalning

2021-02-07 
 Benefits of the First Ever Virtual Convention
 Information about Convention
 Convention Awards
 Convention - Talent Evening
 Registration Targets for Countries &
 Reporting Format for NRs - July 2020 to February 2021

2021-01-28 Betalning och registrering

2021-01-28 Brev från IIW till NR, DP o KP  översatt
Inbjudan till Talangkväll  
översatt 
                      Flaggmarsch  översatt

2021-01-26 Var med och påverka programmet!!

2021-01-22 Brev från President Bina

Länk till Convention, registrering och betalning - se även ovan
https://iiwconvention2021india.com/Registration.php


Brev från IIW   original    svenska (med beslut om Jaipur)
Brev från Indien 18th International Inner Wheel Convention 2021 – Friendship Turns Digital

Motioner till Convention - översatta - (14 sidor )
Proposals på engelska

Amendments till motioner - länk.
Amendment till motion 13 är tillbaka draget.(2021-02-23)
https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/convention-jaipur-2021.html
Amendments  orig    Svenska

IIW-Welcome mail