Grafisk profil

IW logga blågul ex i dokument

IW-logga .jpg

IW-logga blå-vit

Mail från IIW ang användande av loggan 2018 
Hur Du bör använda våra logotyper 2015

IIW-logga åren 2021-2024IIWPresident Logga 2022-2023

Tanke om användandet av loggan 2022-2023

IIW Varumärkes användande, uppdaterad 2021 (engelska)

IIW typsnitt (font) heter Myriad pro. Se vidare under IIW varumärkes-användande (Branding guidelines, sid 16). Just nu september 2022 saknas länk från IIW att ladda hem Myriad Pro troligen beroende på att IIW hemsidan sakteligen omarbetas.

 

Arkivering

Våra förteckningsplaner.