Grafisk profil

IW-logga .jpg

Brevmallar med logga & märken finns i vänster marginalen!

2023-2024 års presidentmärke:

Tankar bakom 2023-2024 års logga  - svenska     

IW-logga blå-vit

Mail från IIW ang användande av loggan 2018 

IIW-logga åren 2021-2024IIW typsnitt (font) heter Myriad pro, till klicka här för att ladda hem.

IIW Varumärkes användande, uppdaterad 2021 (engelska)