PR och Reklam  

 

Här finner Du bl a
bokmärke, broschyrer,
broscher, korrespondenskort,
medlemsbevis, märken m m      

Verktygslåda

Infomötet 2021

PP som Lilian Bergholtz och Gunilla Blomqvist gjort och som de redovisade kan bokas hos dem. De tillhör Linköpings IWC, se matrikeln för mailadress och telefonnummer.

Cathrine Refaberts föredrag som PP på engelska från European Meeting

Infomötet 2020

Bildspel PP med – Inner Wheel i tiden  - för Inner Wheels framtid inkl fyra  strategiska frågor              Ewa Jägevall
som pdf

Sammanställning av svaren från distrikt och klubbar på de fyra frågorna. Dokumentet heter  - Inner Wheel är en unik världsomspännande kvinnoorganisation som är politik och religiös obunden                               Ewa Jägevall

Info mötet 2019

Kommunikation. externt och internt ( PP presentation)  Agneta Svensson                     Sammanställning av grupparbetet Agneta Svensson

Info- mötet 2018

Frågor till infomötet , Pia Elmgren                                                                          Sammanställning av grupparbetet Pia Elmgren                                                     Sammanställning av Vision 2017 Birgitta Lundehed                                                                       Revalisering av Ingelög Wyndhamn                                                                        Revalisering Birgitta Lundehed                                              Revalisering strategi-vid-hot-om-nedläggning-av klubbar Evalisa Carlsten

 

 

Övrigt och länkar

Här har vi samlat dokument som kan vara bra för alla att använda ibland.  Länkar till IIW.

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomötet 2017

Frågeställning till Infomötet Ingelög Wyndhamn                                               Sammanställning av grupparbetet   Ingelög Wyndhamn                                                          Revalisering strategi 2017  Ingelög Wyndhamn

Info mötet 2016

Utveckla – förändra – växa   sammanställning av Margareta Wesslau (Vitaliseringsstrategi (se även under Nationalrepresentanten (2016-2017)

RÅM Täby November 2011

En DP från D 234 Margareta Nelander Karlsson och Ewa Jägevall lade fram sina idéer i en motion på RÅM som resulterade i en motion på RM 2012  och ett visionsarbete tog form och döptes till ”Vision 2017”. Detta arbetades med i klubbar och distrikt i en s.k. SWOT analys. Slutredovisades 2018 av Birgitta Lundehed