Mall för ifyllande inför att skicka in till redaktionen.

Klicka på bilden för att läsa

Manusstopp för IW-nytt 3/2024 är 1 september 2024.

Distriktsredaktören redigerar materialet och det är till henne du skickar in ditt bidrag som hon sedan sänder vidare till redaktionen. Distriktsredaktörernas namn finns längst ned på sidan 2. 


Ursula Hellberg, redaktör IW-nytt