Inner Wheel

  • Vi är ett världsomspännande betydelsefullt kvinnligt nätverk.

  • Vi verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse.

  • Vi träffas i utvecklande och stimulerande möten under trivsamma former.

  • Vi har cirka 4 000 medlemmar i 95 klubbar runt om i hela landet. 

  • Vi engagerar fler än 100 000 kvinnor i mer än 100 länder över hela världen.

  • Vi har konsultativ roll i FN-organ.

Alla kvinnor i Sverige - som delar vår värdegrund - är välkomna att bli medlem i någon av våra klubbar runt om i landet.

Är Du intresserad, fyll i Dina kontaktuppgifter och ange vilken ort Du bor på eller sök rätt på en klubb under "Här finns vi" och ange detta så kontaktar vi Dig så snart vi kan.

 

Organisation

Inner Wheels organisation är baserad på medlemsdemokrati. Alla beslut fattas av medlemmarna på klubbnivå. Gemensamma värderingar är Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse.

Medlemmar

Vi är idag (2017) ca 4 000 medlemmar i Inner Wheel Sverige. Som medlem ingår du i ett världens största kvinnliga nätverk. Du har möjlighet att träffa andra kvinnor lokalt, nationellt och internationellt för att utbyta erfarenheter och synpunkter i intressanta frågor. Eller bara trivas och umgås tillsammans. Som medlem får du vår tidning IW-Nytt som utkommer med fyra nummer om året.

Läs fortsättningen

 

Översikt över Inner Wheel i världen - en sammanställning

Den första Inner Wheelklubben bildades i Manchester i England 1924. Nu finns Inner Wheel i över 100 länder och har över 100 000 medlemmar. Inner Wheel är en av världens största kvinnoorganisationer. Organisationen har konsultativ status i FN:s ECOSOC (Economic and Social Council) sedan 1974 och i UNICEF (United Nations Children´s Fund) sedan 1991. En världspresident väljs varje år och leder den internationella styrelsen.

Läs fortsättningen