Inner Wheel

  • Vi är ett världsomspännande betydelsefullt kvinnligt nätverk.

  • Vi verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse.

  • Vi träffas i utvecklande och stimulerande möten under trivsamma former.

  • Vi har cirka 3 000 medlemmar i 81 klubbar runt om i hela landet. 

  • Vi engagerar fler än 108 000 kvinnor i mer än 100 länder över hela världen.

  • Vi har konsultativ roll i FN-organ.

Alla kvinnor i Sverige - som delar vår värdegrund - är välkomna att bli medlem i någon av våra klubbar runt om i landet.

 

Organisation

Inner Wheels organisation är baserad på medlemsdemokrati. Alla beslut fattas av medlemmarna på klubbnivå. Gemensamma värderingar är Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse.

Medlemmar

Vi är idag (2023) ca 3 000 medlemmar i Inner Wheel Sverige. Som medlem ingår du i ett världens största kvinnliga nätverk. Du har möjlighet att träffa andra kvinnor lokalt, nationellt och internationellt för att utbyta erfarenheter och synpunkter i intressanta frågor. Eller bara trivas och umgås tillsammans. Som medlem får du vår tidning IW-Nytt som utkommer med fyra nummer om året.

Läs fortsättningen

 

Översikt över Inner Wheel i världen - en sammanställning

Den första Inner Wheelklubben bildades i Manchester i England 1924. Nu finns Inner Wheel i över 100 länder och har över 100 000 medlemmar. Inner Wheel är en av världens största kvinnoorganisationer. Organisationen har konsultativ status i FN:s ECOSOC (Economic and Social Council) sedan 1974 och i UNICEF (United Nations Children´s Fund) sedan 1991. En världspresident väljs varje år och leder den internationella styrelsen.

Läs fortsättningen

Inner Wheel-dagen den 10 januari 

Varför firar vi Inner Wheel-dagen  denna dag?

Jo, den 10 januari 1924 bildades den första Inner Wheel-klubben. Initiativtagare var en handlingskraftig, kunnig och entusiastisk rotary-hustru som hette Mrs Margrette Golding.

Hon var sjuksköterska och affärskvinna och såg det stora hjälpbehovet som rådde efter första världskriget. Inner Wheel var från början en stödorganisation till Rotary och det uppstod snabbt nya IW-klubbar, inte bara i England utan runt om i världen. 1949 bildades den första klubben i Sverige. Det var i Filipstad.

Sedan 2012 är Inner Wheel en fristående organisation. Den tidigare kopplingen till Rotary finns inte längre när det gäller medlemskap. Nu välkomnar vi alla kvinnor som delar våra värderingar; Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse. Fast kopplingen och samarbetet med Rotary finns kvar. Både lokalt bland många av våra klubbar och på riksplanet. Ett exempel är Rotary Doctors / IW-doktorn.

Sedan 1970, i nästan 50 år, uppmärksammas ”The World Inner Wheel Day” årligen över hela världen med lokala klubbarrangemang. Ofta med internationell inriktning.
2018-01 KJ

Margarette Golding Award (Reviderad 2015)

Denna utmärkelse instiftades år 2000 i Margarette Goldings, grundaren av Inner Wheel, namn för synnerliga insatser i samhällets tjänst. Utmärkelsen kan tilldelas Inner Wheelmedlemmar eller andra som utmärkt sig för ”outstanding personal service”. Dessa insatser måste vara helt utan anknytning till arbete inom Inner Wheel eller Inner Wheels/Rotarys insamlingsverksamhet. Kriterierna är högt ställda så att priset förblir ett verkligt betydande bevis för en individs engagemang för andra. För information och ansökningshandlingar ta kontakt med nationalrepresentanten. IIW fattar beslut.

I Sverige har följande Inner Wheel medlemmar tilldelats MGA:
2002 Koula Gille Karlstad IWC D 234
2003 Anna-Stina Ursby Sigtuna-Arlanda IWC D 235
2004 Gull Castler Ingemansson Lund IWC D 239
2007 Inga-Brita Pehrsson Vara IWC D 238
2015 Birgitta Svensson Hörby IWC D 239
Följande person - utan medlemskap i Inner Wheel har tilldelats MGA: 2012 Gudrun Engström Södertälje

 

Två IW-medlemmar som betytt mycket för Inner Wheel i världen.

Margarette Golding

Margarette Golding

Helena Foster

Helena Foster