Information/Nyheter

Läs bl a om 

Info om narkotikasökhundarna
IIW:s hemsida
Besök av narkotikasökhund på Lomma festen
Indiskt besök
i Stockholm 
Ny tidningsartikel från  Sandviken
Rapport
från IW-doktor
Insamlade medel
t om 0331
Minnesanteckningar
från Rådsmöte 104
Nomineringsblanketter till IIW 2020-2021
Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021 + svensk översättning

Uppdatering i databasen
Rotterdam i september

 

 

 

Kommande möten 

24-26 maj Bridging the Baltic Sea -Program och hotellinformation   

26 maj indiskt besök i Stockholm

10-11 augusti Informationsmöte för rådet och distriktsfunktionärer

9-12 september European meeting i Münster (inklusive ½ dag Nordic Meeting)

13-15 september European Rally i Rotterdam, Nederländerna   Inbjudan   Program ytterligare Inforamtion www.iweurorally.com 

9-10 november Rådsårsmöte i Hudiksvall (gäller rådets VU, distriktspresidenter samt adjungerade funktionärer)

Fler möten, rally m m

 

Bibliotek

Här finns Arkivering, Blanketter, Grafisk profil, IT, Styrdokument, PM, PR och Reklam, Länkar och Övrigt

Läs mer

 

 

 

 

 

 Bildspel

från Convention i  Melbourne

om IW:s deltagande i FN:s arbete 

om Hjälpprojekten 2017-2018

om Inner Wheel uppdaterat 2018 (1.POWER POINT och 2.TEXT

från 2017-2018 års Rådspresidents Distriktsmöten

  

 

Inner Wheel i FN

I Geneve, Wien och New York har IW konsultativt status i FN då det gäller Human Rights, Rights of the Children, conditions of Woman, the family, the Elderly and Drugs

Information från IW:s representant i FN i Wien -Ceja Gregor Hu- november 2017 - svensk översättning

Presentation av IW:s arbete i FN (2018-08) 

 

Välkommen till Jaipur Convention 3-6 mars 2021
                             

Information och video om Convention
Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021

Regler runt hur man skriver motioner och amendments.

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Landet runt

Här hittar du bilder, en visa  och tidningsartiklar från olika träffar och sammankomster under åren som gått.

Se mer

Vi finns över hela Sverige!

Hitta oss