VÅRA VIKTIGA PROJEKT

Inner Wheel stöder ett brett utbud av välgörenhetsorganisationer och verkar över hela världen med målet att ge människor ett bättre liv.

Våra medlemmar ger praktiskt stöd såväl som ekonomisk hjälp där det finns behov, oavsett om detta inträffar lokalt, nationellt eller internationellt.

I Sverige har vi bestämt att inrikta oss i första hand på följande:

Garissa

Ett projekt i Kenya som skyddar flickor från
könsstympning och ger hjälp till skolutbildning.Läs mer.....  

 

 

Narkotikabekämpning

Foto Andreas Friberg från TullverketFoto  Andreas Friberg - godkänt av Tullverket.
OBS vår IW-bricka hänger i Baileys halsband!!

Ett projekt för inköp av narkotikasökande hundar till Tullverket. 
Pressrelease april 2021 ang ZAK.
Läs mer..... 

 

 

 

Stipendium Silviasystrar

CP överlämnar diplom till Leila Haapaniemi

Stipendier till sjuksköterskor och under-
sköterskor som utbildar sig i demensvård.
Läs mer..... 

Vi finns över hela Sverige!

Hitta oss