Information/Nyheter

Läs bl a om 

Nytt DISO-brev
Rutiner vid TACKKORT
Ny redaktör för IW-Nytt
Rapport från European Meeting
Revisionsberättelsen för 2018-2019
Nr 1 av IIWs Web Magazine
har kommit liksom IW-Nytt 3/2019
Tidigare funktionärer,
finner Du som inloggad under Rådet/Dokument.

Sammanställning av hjälpprojekten
Verksamhetsberättelse
från SIWR
Ny reseräkning
Mer Info om Vänskapsmötet
Nytt avtal med Tullverket
IW-kryssning Stockholm-St Petersburg maj-juni 2020
Nomineringsblanketter till IIW 2020-2021
Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021 + svensk översättning


 

Kommande möten 

9-10 november Rådsårsmöte i Hudiksvall (gäller rådets VU, distriktspresidenter samt adjungerade funktionärer)

2020   bland annat
18-19 april Rådsmöte i Örebro (gäller rådets VU, distriktspresidenter samt adjungerade funktionärer) 

(14)15-16 augusti Informationsmöte (planering).

4 - 6 september - Vänskapsmöte i Tällberg D233 (broschyr)- gäller alla medlemmar (Anmälningsblankett) -

se även
Fler möten, kryssning, Convention m m

 

Bibliotek

Här finns Arkivering, Blanketter, Grafisk profil, IT, Styrdokument, PM, PR och Reklam, Länkar och Övrigt

Läs mer

 

 

 

 Bildspel

från Convention i  Melbourne

om IW:s deltagande i FN:s arbete 

om Hjälpprojekten 2017-2018

Hjälpprojekten 2019-07-01 

 

Strategier och modeller

om Inner Wheel uppdaterat 2018 (1.POWER POINT och 2.TEXT

Strategi att finna medlemmar till styrelse och undvika..........pptx

från 2017-2018 års Rådspresidents Distriktsmöten

Tankar och idéer från Eksjö IWC

 

Internationella IW

Nomineringsblanketterna för 2020-2021 ligger på IIWs hemsida.

Svenska IW på IIW:s hemsida

Gratulation till Boarden 2019

Canvassing - mejl från IIW

2019-2020
Motto: Together we can

IIWP Phyllis Charter

 

 

 

               

Dear IW friends,
The wheel has turned a full circle once more and we are now into the Inner Wheel year 2019 - 2020.... Läs hela 
Översättning till svenska

Presentation av Kerstin Jonsons och Margareta Wesslaus mål

Senaste årens IIW presidenter och deras motton

 

Inner Wheel i FN

I Geneve, Wien och New York har IW konsultativt status i FN då det gäller Human Rights, Rights of the Children, conditions of Woman, the family, the Elderly and Drugs

Information från IW:s representant i FN i Wien -Ceja Gregor Hu- november 2017 - svensk översättning

Presentation av IW:s arbete i FN (2018-08) 

 

Välkommen till Jaipur Convention 3-6 mars 2021 
       

Flyer

Information om Convention(=Flyern)
Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021

Regler runt hur man skriver motioner och amendments.

 

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Landet runt

Här hittar du bilder, en visa  och tidningsartiklar från olika träffar och sammankomster under åren som gått.

Se mer

Vi finns över hela Sverige!

Hitta oss