Idébank i coronatider för distrikt och klubbar

Vi har skapat en sida där vi samlar allas goda idéer. Du som vill bidra med något kontakta Elisabeth von Friesendorff eller Annika Ahlqvist.
 

Convention är INSTÄLLT    

  -   Brev från IIW  original - svensk översättning.   
       

 

Inner Wheel stöder ett brett utbud av välgörenhetsorganisationer och verkar över hela världen med målet att ge människor ett bättre liv.

Våra medlemmar ger praktiskt stöd såväl som ekonomisk hjälp där det finns behov, oavsett om detta inträffar lokalt, nationellt eller internationellt.

I Sverige har vi bestämt att inrikta oss i första hand på följande:

Garissa

Ett projekt i Kenya som skyddar flickor från
könsstympning och ger hjälp till skolutbildning.
Läs mer.....  

Inner Wheel-doktorerna
     

Ett projekt i samarbete med Rotary
Doctors verksamhet i Kenya. 
Läs mer..... 

Narkotikabekämpning

Foto Andreas Friberg från TullverketFoto  Andreas Friberg - godkänt av Tullverket.
OBS vår IW-bricka hänger i Baileys halsband!!

Ett projekt för inköp av narkotikasökande hundar till Tullverket. 
Läs mer..... 

Stipendium Silviasystrar

CP överlämnar diplom till Leila Haapaniemi

Stipendier till sjuksköterskor och under-
sköterskor som utbildar sig i demensvård.
Läs mer..... 

Vi finns över hela Sverige!

Hitta oss