Information/Nyheter

Läs bl a om 

JULBREV från Rådspresidenten

Loggan - brådskande Mail från IIW

Internationellt Protokoll

Minnesanteckningar från RÅM

2018 års narkotikasökhund utsedd - retrievern Boy och information ang vårt projekt

Inbjudan och program till Vilnius

Information från European Meeting i Stavanger

 

 

 

 

 

 

Kommande möten

2019

5-7 april 2019 Women for Europe - the role of Inner Wheel - D 247 Greece-Syros (se nedan),

26 april VU-möte
27-28 april Rådsmöte Skellefteå, D 232, gäller enbart SIWR 

11 maj Filipstad IWC 70-årsjubileum

24-26 maj Bridging the Baltic Sea -Inbjudan, Program och Flygförslag

10-11 augusti Informationsmöte 

9-12 september European meeting i Münster (inklusive ½ dag Nordic Meeting)

13-15 september European Rally i Rotterdam, Nederländerna   Inbjudan   

Fler möten, rally m m

 

Bibliotek

Här finns Arkivering, Blanketter, Grafisk profil, IT, Styrdokument, PM, PR och Reklam, Länkar och Övrigt

Läs mer

 

 Bildspel

från Convention i  Melbourne

om IW:s deltagande i FN:s arbete 

om Hjälpprojekten 2017-2018

om Inner Wheel uppdaterat 2018 (1.POWER POINT och 2.TEXT

från 2017-2018 års Rådspresidents Distriktsmöten

  

 

Inner Wheel i FN

I Geneve, Wien och New York har IW konsultativt status i FN då det gäller Human Rights, Rights of the Children, conditions of Woman, the family, the Elderly and Drugs

Information från IW:s representant i FN i Wien -Ceja Gregor Hu- november 2017 - svensk översättning

Presentation av IW:s arbete i FN (2018-08)

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Landet runt

Här hittar du bilder, en visa  och tidningsartiklar från olika träffar och sammankomster under åren som gått.

Se mer

Vi finns över hela Sverige!

Hitta oss