Information/Nyheter

Läs bl a om

Information om Garissa

IIWP linjetal vid Convention

Slutrapport från Convention = DISObrev

Rapport från Convention.

Foton
 se under Landet Runt

Convention 2021

Redovisning av hjälpprojekten

IIW har ny hemsida 

Sverige i IIW:s senaste protokoll

Ny EU-lag som berör våra personuppgifter

Rapport om Rotary Doctors -Följ med till Kenya

RÖSTNINGEN på Convention
AMENDMENTs
 & Conventionmotioner

 

Kommande möten

2018

Inbjudan till Canada 26 juni 2018

Informationsmöte 11 -12 augusti 2018

"Följ med Rotarydoctors till Kenya september, november eller januari se under Rotary doctors.

Rådsmöte i Västervik, D 241, 17-18 november 2018

Convention i Jaipur i Indien 2021

Fler möten, rally m m

 

Bibliotek

Här finns Arkivering, Blanketter, Grafisk profil, IT, Styrdokument, PM, PR och Reklam, Länkar och Övrigt

Läs mer

 

 

 

Inner Wheel i FN

I Geneve, Wien och New York har IW konsultativt status i FN då det gäller Human Rights, Rights of the Children, conditions of Woman, the family, the Elderly and Drugs

Information från IW:s representant i FN i Wien -Ceja Gregor Hu- november 2017 - svensk översättning

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet

 

Informationsmöten

Här finns anteckningar från våra årliga möten

 

Landet runt

Här hittar du bilder och tidningsartiklar från olika träffar och sammankomster under åren som gått.

Se mer

Vi finns över hela Sverige!

Hitta oss