-ALLT om CONVENTION-

   Convention International Inner Wheel Virtual

 Officiellt tillkännagivande av IIW Virtual Convention 2021  original  svenska

VINN EN RESA till Tai Mahal  https://www.facebook.com/110557427052994/posts/472627474179319/?d=n

2021-04-09 Rapporter från FN (UN reports..)

                  FN Rapporterna översatta till svenska  (Ruth Brunner)
                  UN Headquarters, New York
                  UN Report committee on substainable development                 
                  UN Vienna NGO Committee on Ageing
                  UN NGO Committee on Drugs and Crime

2021-03-23 Programmet till Convention

2021-02-09 Anmälan och betalning till Convention
Offline registration form
Alternative virtual convention payment
Rskm:s information om anmälan och betalning

2021-02-07 
Benefits of the First Ever Virtual Convention
Information about Convention
Convention Awards
Convention - Talent Evening
Registration Targets for Countries &
Reporting Format for NRs - July 2020 to February 2021

2021-01-28 Betalning och registrering

2021-01-28 Brev från IIW till NR, DP o KP  översatt
Inbjudan till Talangkväll  
översatt 
                      Flaggmarsch  översatt

2021-01-26 Var med och påverka programmet!!

2021-01-22 Brev från President Bina

Länk till Convention, registrering och betalning - se även ovan
https://iiwconvention2021india.com/Registration.php


Brev från IIW   original    svenska (med beslut om Jaipur)
Brev från Indien 18th International Inner Wheel Convention 2021 – Friendship Turns Digital

Motioner till Convention - översatta - (14 sidor )
Proposals på engelska

Amendments till motioner - länk.
Amendment till motion 13 är tillbaka draget.(2021-02-23)
https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/convention-jaipur-2021.html
Amendments  orig    Svenska

IIW-Welcome mail

-----------------------

Internationella IW övrigt

Internationella protokoll i sammandrag.

2021-2022

Handlingar för röstning till boarden


Beträfffande valen till Media Manager 2021-2022.
Brev från administratören  original  svenska
IIW Nomination Booklet 2021-2022
IIW Voting Papers 2021-2022
IIW Voting Envelope 2021-2022

 

 

2020-2021

Informatioon om COVID-19 Katastrof och Vaccinationsfond (COVID-19 DVF) eng.  svenska

EUROPA
- 14TH (VIRTUAL) IW EUROPEAN MEETING. GREKLAND 2020.

2021 Information ang jordbävningen i Kroatien från Margareta Weslau.

Utskick med Uppdrag från IIW till Boardledamöterna.
Gratulation till Boarden 2019
Presentation av målen för våra nya representanter i IIW Kerstin Jonson och Margareta Wesslau.

LIBANON HJÄLP 2020.
2020-11 Ytterligare vädjan om hjälp Missivskrivelse. 
2020-12 Margareta Wesslau rapporterar om insamlingen till sjukhuset i Libanon. Det har nu kommit in 48 000 schweizer franc = ca 456 000 Sek från givmilda inner wheelare i Europa ,som har börjat användas för inköp av mycket välbehövliga material och apparater till neo-natal avdelningen framför allt.Bankkonton se i Rubrikskrivelsen.

Information angående Directory 2020-2021.

16 days of Activism
Sänt till Kerstin Jonson från UN representanten Martine Gayon, NY för att lägga på International IW FB.

2018-12 Canvassing - mejl från IIW
2020-09 Brev från IIW om Canvassing   original - översatt

IIW Board 2020-2021

President Bina Vyas
Boarden https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/whos-who/
(Kerstin jonson och Margareta Wesslau -gratuleras - behåller sina poster som IIW Editor / Media Manager 2020-2021 🌹 respektive IIW Board Director 2020-2021 🌹.).
Tack från Margareta

SOCIALT PROJEKT 2021-2024

Diverse kontakter med IIW

Svenska IW på IIW:s hemsida