-ALLT om CONVENTION-
Nu Flyttat till egen sidaConvention International Inner Wheel Virtual

Kort rapport från det virtuella Convention mötet. (Ingelög Wyndhamn)

De viktigaste föredragen från Convention finns på    https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/video-gallery.html
                              --------------------------


Officiellt tillkännagivande av IIW Virtual Convention 2021  original  svenska

 

2021-04-09 Rapporter från FN (UN reports..)

                  FN Rapporterna översatta till svenska  (Ruth Brunner)
                  UN Headquarters, New York
                  UN Report committee on substainable development                 
                  UN Vienna NGO Committee on Ageing
                  UN NGO Committee on Drugs and Crime

 

IIW-Welcome mail

-----------------------

Internationella IW övrigt

Internationella protokoll i sammandrag.

Protokoll från verkställande utskottets andra möte      översatt
                                                             andra dagen    översatt                                                                      tredje möte     översatt 

2021-2022

Nomineringsdokument

finns nu på
https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/nomination-forms.html

Handlingar för röstning till boarden

Beträfffande valen till Media Manager 2021-2022.
Brev från administratören  original  svenska
IIW Nomination Booklet 2021-2022
IIW Voting Papers 2021-2022
IIW Voting Envelope 2021-2022

2018-12 Canvassing - mejl från IIW
2020-09 Brev från IIW om Canvassing   original - översatt

Diverse kontakter med IIW

Svenska IW på IIW:s hemsida

2021-20242021-2022

Motto: Pink First

IIWP  Ebe Martines

            Meet the President

Inkommande IIW President Ebe Martines har lämnat följande förklaring till boarden, då det gäller hennes motto Pink First (uppgifter från Margareta Wesslau)
2021-07-07 Brev från PIIWP till Nationalrepresentanterna       översatt


2020-2021 se separat sida