IIW 2021-2022

Motto: Pink First

IIWP  Ebe Martines

            Meet the President

Inkommande IIW President Ebe Martines har lämnat följande förklaring till boarden, då det gäller hennes motto Pink First (uppgifter från Margareta Wesslau)

2021-08-10 Länk till IIWP:s presentation den 10 augusti


2021-07-07 Brev från PIIWP till Nationalrepresentanterna       översatt

 

2021-2024

 

-----------------------

IIW-Welcome mail

-----------------------

Internationella IW övrigt

Internationella protokoll i sammandrag.

Protokoll från verkställande utskottets
andra möte      översatt 

andra dagen    översatt 

 tredje möte     översatt 

2021-2022

Svenska IW på IIW:s hemsida

2021 Sverige på IIWS hemsida (Ewa Jägevall)

Nomineringsdokument

finns nu på
https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/nomination-forms.html

Handlingar för nominering till boarden - finns nedan.

 

 

IIW ELECTION DOCUMENTS 2022-2023

finns under  https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/nomination-forms.html 

2018-12 Canvassing - mejl från IIW
2020-09 Brev från IIW om Canvassing   original - översatt

Diverse kontakter med IIW