2018-2019
Motto Empower and Evolve (engelskt original) Budskapet (på svenska)
Brev/Budskap från Världspresidenten (på engelska) (svenska
   
Christine Kirby

Avskedsbrev från Christine på IIW:s hemsida http://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/presidential-newsletters/
Senaste IW-Magazine 2017-2018 (från juni)

2017-2018
Motto  Leave a Lasting Legacy... Läs mer
IIW-Bulletin nr 3
International Friendship Day 30 juli 
Convention i Australien 11-14 april 2018

Presidentmottot 2017-2018 - Leave a Lasting Legacy -  IIWP Kapila Gupta
Att efterlämna ett bestående minne eller ett arv som varar innebär att ta tillvara de möjligheter man får och den plikt man har att främja sin egen utveckling genom att bistå andra.
Andra får bedöma hur väl du nått den målsättning du själv formulerat. Du måste vara målmedveten och insiktsfull och ständigt anstränga dig att nå målsättningen varje dag och vid varje tillfälle.
Genom att skapa normer lämnas ett bestående arv som kan föras vidare till kommande generationer