Bilder från vänskapsträffar

Vändistrikt till D239 och D240 

D239 och D240 har gemensamt två vändistrikt.
Distrikten i Nederländerna resp. i Storbritannien, som vi har utbyte med vart tredje år.
De besöker oss och efter tre år besöker vi dem o s v.
D239 s danska vändistriktet har vi betydligt tätare kontakter med och gör olika aktiviteter tillsammans med.

Vill Du veta mer om distrikten så tryck på deras namn.

Storbritannien    Distrikt 4 York
Danmark             Distrikt 47
Nederländerna   Distrikt 56

Från D 239s och  D240s besök hos distrikt 4 i York

Från D 239s och D240s besök hos distrikt 4 i York

Katrineholm IWC på besök hos Jessheimsklubben i Norge

Katrineholm IWC på besök hos Jessheimsklubben i Norge

Gislaved IWC har besök av Bjerringbro IWC från Danmark

Gislaved IWC har besök av Bjerringbro IWC från Danmark