Klicka på länkarna Om Medlemsskap och Från våra medlemmar i FN nedan för att se de olika presentationerna av föredragen. 

IIW påpekar här att presentationerna inte får kopieras eller överföras till annan fil. Presentationerna är upphovsrättsskyddade.


Om Medlemsskap

Sunita Jain om att Rekrytera nya medlemmar

Preeti Gugnani om att Rekrytera - Filen mycket stor/tung!

Margareta Wesslau om Upplösning av klubbar - Margareta medlem i Stockholm Västra.

Ingelög Wyndhamn om Bibehållande av medlemsskap - Ingelög medlem i Helsingborg.       


Från våra IW medlemmar i FN

Martine Gayon om Hållbar utveckling

Martine Gayon om Rollen i FN i New York

Ceja Gregor Hu om att Försvara äldres rättigheter  - Även text för att förstå bilderna finns, engelska     

Ceja Gregor Hu om Kvinnors status - Även text för att förstå bilderna finns, engelska 

 

-->