Här hittar du presentation av de förbättringar som är gjorda i Medlemsregistret 2022-02-10

1. Kommande möten

Vi har bett dem se till att inte datumen delas på flera raden. Det är nu åtgärdat. Vi har dessutom bett om att man inte ser fältet med Kommande möten om inte klubben/distriktet använder det. Det är nu åtgärdat.

2. Födelsedagslista

På rapporten Medlemmar har vi fått tre nya kolumner, en för födelseår, en för födelsemånad och en för födelsedag. Tack vare dessa kan du nu sortera och få fram när dina medlemmar fyller år.

3. Låsning av uppgifter (ingen presentation)

För att underlätta för oss som ska göra statistiken på antal medlemmar kommer systemet nu låsas så att man inte kan lägga in ny medlem eller avsluta medlem föregående verksamhetsår. 

4. Funktionärsfunktionen

Nu kan vi lägga in om medlem haft funktionärsuppdrag i annan klubb än den som hon finns i nu. Så för alla funktionsuppdrag står det var dessa varit. Det gör att raden blir lite längre så i fortsättningen kommer enbart pågående funktionärsuppdrag att synas på första sidan hos medlem. Tidigare och Kommande uppdrag finns på fliken för Funktionärsuppdrag hos varje medlem.

5. Mail med vår logga uppdaterad

Nu kan du få ditt mail med logga och klubb/distriktsuppgift. Gick inte att få radbyte där vi skriver in klubbnamn eller distrikt så det går endast att skriva in klubbens namn eller distriktets nummer. Inte båda tillsammans med radbyte emellan.

6. Behörighet att skicka mail

Nu kan vi ge t ex sekreterare eller/och president behörighet att skicka mail och då även kunna lägga in meddelande i klubbens/distriktets Dokumentmappar.  Den som har mailfunktion har inte behörighet att skriva in nya medlemmar eller avsluta medlem.