Styrelse och funktionärer för verksamhetsår 2024 - 2025

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Ingrid Haggårds

 • Vice rådspresident Birgitta Sallmén

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant Eva Gille

 • Rådssekreterare Marith Ohlsson

 • Rådsskattmästare Ingela Engkvist 

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D232 Astrid Viklund, Skellefteå IWC

D233 Annkatrin Forsling, Avesta IWC

D234 Susanne Domeij, Karlstad IWC

D235 Katrine Plan, Katrineholm IWC

D236 Christina Svensson, Mark IWC

D238 Britt-Marie Kjellberg, Skövde S:ta Elin IWC

D239 Kjersti Hansson, Svedala-Bara IWC

D240 Märit (Mia) Lindskiöld, Älmhult IWC

D241 Lillemor Karlsson, Nybro-Emmaboda IWC


Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Lena Nennefors

 • Rådsrevisor Margaretha Warnholtz
 • Rådsrevisorssuppleant Helena Hansson Ohlsson

 • Rådsrevisorssuppleant  Maria Lindau Olsson

 • Redaktör IW-Nytt Ursula Hellberg

 • Media Manager Kerstin Jonson
 • Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog

 • Rådsarkivarie  Agneta Mellgren

 • Rådets IT-samordnare Gun Furunger

 • Rådets webmaster Helene Reiner

 

 

-->