Brita Forssberg                                        2022 11 07
   President D235

 

IW-möten - ljudteknik och synlighet. Några tips. 

Styrelsen och volontärerna behöver ha tydliga roller och ansvar i planeringen av t ex DM eller DÅM. Fördela ansvaret så att det blir enkelt, tydligt och praktiskt före och under hela mötet.  Rådgör gärna med distriktets VU som är till för att hjälpa och stödja!

Försök att förutse problem. Prata om hur de bäst kan lösas – och av vem. Planera för improvisation!

Att höra och se den som talar är en förutsättning för ett lyckat möte. Planera möbleringen av mötesrummet utifrån från rummets förutsättningar och för att underlätta diskussion. 

Hur faller ljuset in på dem som talar? Bländar det? Gardiner? Behövs extra ljus? 

Avståndet mellan talare och publik ska gärna vara ganska kort. Försök att skapa närhet. Underlätta diskussion! Ju längre avstånd desto högre är kravet på ljud- och ljusteknik. Testa! 

Mikrofoner är viktiga! Headset passar för föredragshållare. Handmikrofon behövs när talarna växlar snabbt och för att underlätta inlägg från publiken. Vi är ju i åldern att inte höra lika bra som förr…

Utse en teknikvolontär som ansvarar och sköter kontakten med lokalens egen ljudtekniker vid planeringen och under själva mötet. Teknikern bör finnas till hands i början av mötet om det skulle uppstå problem. Volontären/den ansvariga visar varje talare hur mikrofonerna ska hanteras. Prova tekniken praktiskt i lugn och ro innan mötet börjar. Alla talare behöver få snabb hjälp för att känna sig säkra.

Talare bör öva hemma och testa både röst och tid för presentationen. Tala alltid stående då andas man bäst och kan få ögonkontakt med var och en i publiken. Tala till åhörarna!

Träna hur rösten hörs på längre avstånd. Höj rösten något utan att det känns konstigt att prata. Ta stöd av diafragman! Tala litet långsammare än i ett vanligt samtal mellan några få personer. Ljudet går inte så fort som man tror. Ge tid! Tala till den som sitter längst bort! 

Anpassa längden på anförandet till tiden! Helst kort och med tid för frågor!

Bildhantering (USB-minne eller länk) beslutas i god tid och prövas också i lugn och ro före mötet. Ta med några få riktigt bra och tydliga bilder med litet text som ger det viktiga budskapet. 

Talare som medverkar via länk måste ha bra belysning och ren bakgrund ”hemma hos sig”. Hela ansiktet måste synas bra i bild, rösten ska höras och uppkopplingen vara stadig.

Snubbelsäkra sladdar på golvet! Tejpa! 

Ha ett trevligt IW-möte!