Nationellt hjälpprojekt IW-doktorn

Projektbeskrivning

Bakgrund

Sedan starten 1988 sänder Rotarys Läkarbank ut läkare och tandläkare för tjänstgöring i Kenya. Idag väljer närmare hundra läkare och tandläkare varje år att oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att hjälpa människor i utsatta områden. Detta antingen på någon av fem jeepläkarlinjer som uppsöker människor i deras egna byar, eller på något av de tre sjukhus/kliniker där man bemannar tre tandläkarstafetter.

Inner Wheel stöder detta projekt sedan 1994 genom att med insamlade medel finansiera resa och uppehälle för kvinnliga läkares och tandläkares verksamhet på jeeplinjerna – IW-doktorn. Det är speciellt angeläget eftersom många män i byarna förbjuder sina kvinnor att låta sig undersökas och behandlas av manliga läkare.

Ekonomi

Hjälpprojektet, som hos oss kallas IW-doktorn, är mycket populärt. Årligen brukar insamlade medel uppgå till omkring 100 000 kr. Pengarna sätts in på ett särskilt plusgirokonto (29 70 96-0) hos SIWR och förvaltas av rådskassören. Kassören överför insamlade medel en gång om året (vanligtvis före 15 mars) till Rotarys Läkarbank.

Möten

Styrelsen för Rotarys Läkarbank har ca fyra möten per år. Rådspresidenten är välkommen som adjungerad ledamot vid dessa möten. SIWR står för rese- och logikostnaderna.

Information

SIWR försöker på olika sätt uppmärksamma detta hjälpprojekt bland medlemmarna och stimulera till ökad insamlingsverksamhet. T.ex. genom information på hemsidan, artiklar i IW Nytt och förmedling av besök av jeepläkare vid klubb- och distriktsmöten.

Projekttid

Projektet har varit rullande och det finns inget fastställt slutdatum. Däremot beslutas årligen om en ev. förlängning av projektet vid ett rådsmöte, vanligtvis under hösten. Det senaste beslutet togs vid rådsmötet i Örebro hösten 2015 och gällde verksamhetsåret 2015-2016.

Projektledare

Enligt beslut på Rådsmötet i Stockholm i april 2016 fungerar rådspresidenten som projektledare.

Sandviken den 12 april 2016 /KJn