2019

24-26 maj “Bridging the Baltic Sea” i Vilnius  alla medlemmar inkl äkta makar/partner/väninna (Tidigare  Inbjudan, Program )

13-15 september European Rally i Rotterdam alla medlemmar (med 9-12 sept European meeting enbart för NR)  

2020 

4 - 6 september - Vänskapsmöte i D233 - gäller alla medlemmar
Intresseenkät svar senast 31 mars 2019

2021

3-6 mars Convention i Jaipur i Indien