Happier Futures 

I julbrevet från Garissa kan vi läsa att styrelseledamoten Martti Valkonen besökte Garissa i november. Staden var då fylld med polis och militär men inga nya terrorhandlingar inträffade. 

Vid det senaste styrelsesammanträdet diskuterades stiftelsens framtid med hänsyn till Carl-Axel Ekmans och Göran Claes ålder och hälsotillstånd. Jag har i dagarna talat med Göran Claes som nyligen kommit hem efter en ryggoperation. Carl-Axel Ekman fyller 95 år i sommar och har prostata-cancer. Båda två har därför inte kunnat besöka Garissa under senare år. De har emellertid goda kontakter från mångårig vistelse i Garissa vilket innebär att det inte har varit några större svårigheter att uppfylla stiftelsens målsättning, nämligen att förbättra kvinnors livsvillkor genom kamp mot gamla skadliga traditioner, utbildning och förbättrad sjukvård. 

Under 2016 har stiftelsen fått mindre i bidrag än under tidigare år. De konstaterar att mycket pengar har sannolikt gått till andra insamlingsorganisationer. Många oroshärdar i världen med ännu större hjälpbehov har prioriterats. 

Jag anser att vi inte ska prioritera bort Garissa! 

2017-01-27

Birgitta Lundehed