Garissastiftelsens hemsida

Projektbeskrivning för 2021 - 2024  Projektansvarig fr o m 2021-07 Lisbeth Gabrielsson.Alingsås-Lerum-Vårgårda.


Resedagbok från Bosse vid besök 2023-02 i Garissa

Film om fotbollsdoktorn (inspelad av Kibera production)

Sammanställning om Garissa av Lisbeth Gabrielsson 2022-10-31
Sammanställning om Garissa av Ulla-Britt Wahlström 2021-11-30. 


Insamlade medel verksamhetsåret 2021-2022 är 114 347 sek.

Plusgiro 11 00 08-0 

2022 - 2023
Nyhetsbrev september 2022


2021-2022

2021-12-08  Nyhetsbrev från Garissa
2021-11-01  Rapport Inner Wheels internationella projekt; Garissa,

Äldre information