Rapport om IW:s Narkotikasökhundar från Tullverket 2017-03-14

Bifogat finns beslagsstatistik för Tullverkets sökhundar under 2016, samt aktuell lista med hundar donerade av Inner Wheel (som nu är i tjänst eller under utbildning). 

Antal sökhundar i tjänst under 2016

Under 2016 har Tullverket haft 22 st hundar i tjänst (hela eller delar av året) som donerats av Inner Wheel, varav alla är narkotikasökhundar och 16 st dessutom utbildade för vapen- och ammunitionssök. Totalt har Tullverket haft 49 st hundar i tjänst under 2016 (hela eller delar av året), av dessa är samtliga narkotikasökhundar och 33 st dessutom utbildade för vapen- och ammunitionssök.

Alla sökhundar utbildas fr. o. m 2015 till kombinationshundar, d v s sökhundar för narkotika, vapen och ammunition. Utbildningen sker i dagsläget i två steg, grundutbildning och vidareutbildning. 

Beslag med hjälp av sökhundar

Hundar donerade av Inner Wheel har under 2016 medverkat till att 840 st narkotika- och dopingbeslag har kunnat göras vid 640 st beslagstillfälle. Omräknat till samhällsnyttovärde motsvarar detta 247 550 329 kr. Under 2016 har dessutom sökhundar donerade av Inner Wheel bidragit till beslag av 14 st skjutvapen/vapendelar samt en del ammunition vid totalt 7 st beslagstillfälle. 

Totalt har sökhundar i Tullverket medverkat till att 1 646 st narkotika- och dopingbeslag har gjorts till ett samhällsnyttovärde av 542 011 762 kr samt att 36 st skjutvapen/vapendelar och en del ammunition beslagtagits under 2016. 

Tullverkets årsrapport och beslagsstatistik

Totalt gjorde Tullverket 6 355 st narkotika- och dopingbeslag, till ett beräknat samhällsnyttovärde av 1 437 miljoner kronor, samt beslag av 53 st skjutvapen under 2016.

För mer information om Tullverkets årsrapport och beslagsstatistik för 2016 se:

http://www.tullverket.se/sv/omoss/press/beslagsstatistik/nationellbeslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353da7.html

Från och med den 1/2 2017 har Tullverkets organisation justerats genom att det nu finns en nationell hundsamordnare som ersätter tre hundsamordnare som tidigare var placerade i Stockholm, Malmö respektive Göteborg.  

Det är med stor tacksamhet Tullverket mottar donationer för inköp av hundar till narkotikasök. Ert samhällsengagemang mot narkotika är mycket uppskattat och är ett viktigt komplement till Tullverkets resurser i den för samhället viktiga kampen mot narkotikasmuggling. 

Med vänliga hälsningar 

Ann Brinck 

Nationell Specialist Sökhundverksamheten

Specialist Search Dog Program

Tullverket, Nationell Samordning

Swedish Customs

Box 12854, 112 98 STOCKHOLM

Visiting address: Backgården Rosersbergs slottsområde, Rosersberg Sigtuna

Phone:+46 8 4050 387

tullverket.se