Arbetsuppgifter Projektledare

SIWR:s projekt Garissa (Happier Futures) 2016-2017

Projektledarens uppgifter under beslutad projekttid:

 Har kontakt med klubbar och distrikt om projektet.

 Stimulerar till insamlingsverksamheten.

 I samråd med rådspresidenten ansvara för informationen om IW:s insatser för Garissa-projektet.

    Föreslår och genomför aktiviteter efter samråd med och beslut av SIWR.

 Ansvarar för SIWR:s kontakter med Garissa-stiftelsen.

 Lämnar en skriftlig lägesrapport inför SIWR:s rådsmöten.

 Gör en lägesrapport/artikel till två nummer/år av IW-Nytt.

 Svarar för aktuell lägesrapportering om projektet på IWs Hemsida.

 Upprättar en årsrapport för projektet till SIWR:s verksamhetsberättelse.

För SIWR:s verkställande utskott

Inner Wheel Sverige

Sandviken den 12 april 2016 /KJn