Internationellt hjälpprojekt Garissa

Projektbeskrivning

Bakgrund

Inom ramen för det internationella hjälpprojektet "Happier Futures – better lives" stöder IW i Sverige sedan 2012-2013 Stiftelsen Garissas hjälpprojekt i Kenya. Stiftelsen startade för mer än 25 år sedan av läkarparet Monica och Carl-Axel Ekman och har som uppgift att ge föräldralösa flickor i nordöstra Kenya ett säkert ställe och tryggt hem. Man verkar också för att fler flickor ska få möjlighet till skolgång och utbildning samt bekämpa kvinnlig könsstympning.

Ekonomi

Insamlade medel till detta hjälpprojekt har de senaste åren uppgått till ca 40 000 kr/år. Pengarna sätts in på ett särskilt plusgirokonto (11 00 08-0) hos SIWR och förvaltas av rådsskattmästaren. Rådsskattmästaren överför insamlade medel en gång om året (vanligtvis 15 mars).

Garissa-stiftelsen

Garissa-stiftelsen har idag sitt säte i Borås och styrelsen leds av Göran Claes. Information från Stiftelsen sker i form av informationsbrev och telefonkontakter

Information

SIWR försöker på olika sätt uppmärksamma detta hjälpprojekt bland medlemmarna, och stimulera till insamlingsverksamheten. T.ex. genom information på hemsidan, artiklar i IW Nytt.

Projekttid/projektledare

Beslut om fortsättning av projektet för perioden 2015-2018 togs, efter omröstning bland klubbarna, vid rådsmötet i Örebro i november 2015. Till projektansvarig utsågs Birgitta Lundehed. Väljs varje år men kan inneha befattningen under hela projekttiden.

Sandviken den 12 april 2016 /KJn