Garissa

Ett projekt i Kenya som skyddar flickor från
könsstympning och ger hjälp till skolutbildning.
Carl-Axel Ekman avliden jan 2018.

Läs mer.....  

Narkotikabekämpning

2018 Ã¥rs Narkotikasökhund labrador retrieverhanen Nextjoy BoyFoto från (Tullverkets hemsida): Erik Söderlund  

Ett projekt för inköp av narkotikasök-
ande hundar till Tullverket. 

Läs mer.....  

Inner Wheel-doktorerna

Ett projekt i samarbete med Rotary
Doctors verksamhet i Kenya. 
under corona epidemin.

Läs mer..... 

Stipendium Silviasystrar

Stipendieutdelning 

Stipendier till sjuksköterskor och under-
sköterskor som utbildar sig i demensvård.

Läs mer..... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTINER VID TACKKORT