Happier Futures Garissa

Ett projekt i Kenya som skyddar flickor från
könsstympning och ger hjälp till skolutbildning.

Läs mer.....  

Narkotikabekämpning

Ett projekt för inköp av narkotikasök-
ande hundar till Tullverket. 

Läs mer.....  

Inner Wheel-doktorerna

Ett projekt i samarbete med Rotary
Doctors verksamhet i Kenya. 

Läs mer..... 

Stipendium Silviasystrar

Stipendier till sjuksköterskor och under-
sköterskor som utbildar sig i demensvård.

Läs mer.....