Garissa

Ett projekt i Kenya som skyddar flickor från
könsstympning och ger hjälp till skolutbildning.
Projektperiod 2021-2024 pågår för tillfället. Klicka på läs mer nedan. 

Läs mer.....  

Narkotikabekämpning

2018 Ã¥rs Narkotikasökhund labrador retrieverhanen Nextjoy BoyFoto från (Tullverkets hemsida): Erik Söderlund  

Ett tidigare projekt för inköp av narkotikasök-
ande hundar till Tullverket. För tillfället är detta pausat.

Läs mer.....  

Inner Wheel-doktorerna

Ett projekt i samarbete med Rotary
Doctors verksamhet i Kenya. 
under corona epidemin.

Läs mer..... 

Stipendium Silviasystrar

Stipendier till sjuksköterskor och under-
sköterskor som utbildar sig i demensvård.
Projektet är av slutat - insamlade medel delas ut som stipendier t o m 30 juni 2023.

Läs mer..... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTINER VID TACKKORT