Styrelse och funktionärer för verksamhetsår 2023 - 2024

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Eva Gille

 • Vice rådspresident Ingrid Haggårds

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant Agneta Larsson

 • Rådssekreterare Marith Ohlsson

 • Rådsskattmästare Ingela Engkvist 

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D232 Inga Britt Assur Westling, SundsvallIWC

D233 Lena Friman Porelius, Falun IWC

D234 Moa Sundin, Karlstad IWC

D235 Brita Forssberg, Stockholm Västra IWC

D236 Elisabeth Ziegler, Kungsbacka IWC

D238 Britt-Marie Kjellberg, Skövde S:ta Elin IWC

D239 Marie Edwins Månsson, Helsingborg IWC

D240 Lena Grevesmühl Råvik, Hässleholm IWC

D241 Brigitte Hellström, Linköping IWC


Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Lena Nennefors

 • Rådsrevisor Lena Engvall

 • Rådsrevisorssuppleant Helena Hansson Ohlsson

 • Rådsrevisorssuppleant  Maria Lindau Olsson

 • Redaktör IW-Nytt Ursula Hellberg

 • Media Manager Kerstin Jonson
 • Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog

 • Rådsarkivarie  Agneta Mellgren

 • Rådets IT-samordnare Gun Furunger

 • Rådets webmaster Helene Reiner