Distrikt 234

Klubbar: 9 st

Välkomna till distrikt 234!

 

Distriktsårsmöte 2019-10-12

Distriktsårsmötet
arrangerades av
Filipstad IW
och hölls på
Gammelkroppa
skogsskola & konferens.

   

 

Styrelserepresentan-
ter i fullt arbete med
att leda förhandling-
arna. 

Från vänster
DISO Marita Björn, 
distriktspresident AgnetaFimmerstad, 
sekreterare Eva Gille
och skattmästare
Karin Brånerstrand. 


 

Några av deltagarna.
I främsta ledet
ledamöter från
Filipstad och Arboga.Ett mycket engagerande föredrag hölls av
Thomas Mathiesen. Han är president för
föreningen DACA, Drivers Against Child
Abuse. Organisationens vision är att
långsiktigt hjälpa och stötta barn/ungdomar
som varit eller är utsatta på olika plan. Organisationens mål är att via
ett utbrett och organiserat skyddslings- och faddersystem skapa trygghet och själv-
känsla hos individen.
Hemsida www.daca.nu 
 


 

 

 

Kommande program / Aktuella möten

Datum Program Talare Plats Läs
2020-01-12 13:00 VU-möte Kristinehamn, Marita Björn Visa
2020-03-07 Distriktsmöte Örebro Visa
2020-04-18 Rådsmöte Örebro, Lanna Lodge Visa

Distriktspresident

Agneta Fimmerstad

Bli medlem
Nyheter
Senaste protokollet