Funktionärer

Distriktspresident Inga-Britt Gustafsson
Past distriktspresident Lilian Bergholtz
Distriktssekreterare Britt Trossmark Torstensson
Distriktsskattmästare Eva Karlström
DISO Lillemor Karlsson
Vice distriktssekreterare Lillemor Karlsson
Distriktsarkivarie Ingrid Nilzén
Distriktsrevisor Asta Nilsson
Distriktsrevisor Anna Jerreström
Distriktsrevisorsuppleant Gunilla Blomqvist
Distriktsredaktör Lilian Bergholtz
Distriktsredaktör Inga-Britt Gustafsson
Distriktets IT-samordnare Kristina Jonsson
Distriktets webmaster Kristina Jonsson
Distriktets matrikelansvarige Kristina Jonsson

Distriktspresident

Inga-Britt Gustafsson

Bli medlem
Nyheter
Senaste protokollet