Funktionärer

Distriktspresident Annkatrin Forsling
Vice distriktspresident Lena Friman Porelius
Past distriktspresident Ingrid Haggårds
Distriktssekreterare Ulla Mueller
Distriktsskattmästare Kristina Norell
DISO Inger Bäckström
Distriktsarkivarie Sonja Båtelsson
Distriktsrevisor Gunilla Nordström
Distriktsrevisor Britta Isberg
Distriktsrevisorsuppleant Kristina Rabenius
Distriktsredaktör Annkatrin Forsling
Distriktets IT-samordnare Annika Ahlqvist
Distriktets IT-samordnare Lena Blom
Distriktets webmaster Annika Ahlqvist
Distriktets matrikelansvarige Annika Ahlqvist

Distriktspresident

Annkatrin Forsling

Bli medlem
Nyheter
Senaste protokollet