Rådsskattmästaren
Lena Nennefors
2019-2020

Beslutad budget för 2019-2020
Bokslut 2018-2019 reviderat

Rapport från distrikt antal medlemmar 2019-2010 sid 1
Rapport från distrikt antal medlemmar 2019-2020 sid 2

Redovisning av hjälpprojekt m m 2018-2019

Vägledning 2019-2020.doc
Vägledning 2019-2020.pdf

2018-2019

Beslutad budget för 2019-2020
Blankett för redovisning av hjälpprojekt
Bokslut 2017-2018 slutligt
  Bokslut 2017-2018 ytterligare fotnoter
Brev till D-Skattmästarna januari 2019
Budgetförslag 2019-2020

Rapport ang insamlade medel 2018-07-01--2019-03-31
Rapport ang 
insamlade medel 2018-07-01—2018-12-31 till Inner Wheels hjälpprojekt i Sverige
Rapport från distrikt       ang medlemsavgifter 2018-19 sid 1 och sid 2  xls - nya filer

Redovisning av hjälpprojekt 2018-03-15-2019-03-15
Redovisning av överskott vid försäljning av magnetbokmärken samt insats till Garissa (Juli 2018)

Revisionsberättelsen 2017-2018

Underlag inför beslut om tryckning av matrikeln - har skickats till distriktspresidenterna för vidarebefordran till alla klubbpresidenter.

VÄGLEDNING FÖR DISTRIKTSSKATTMÄSTARE I SVENSKA INNER WHEEL VERKSAMHETSÅRET 2018-19

2017-2018

*Bokslut 2016-2017 för SIWR reviderat (2017-08)

Brev D-Skattmästaren augusti 2017

Brev D-Skattmästaren januari 2018 samt Rättelse och förtydligande till budgetförslag
Budgetförslag 2018-2019 version B

*Ekonomisk redovisning för hjälpprojekten och Silviasystrarna (2017-08)
Ekonomisk redovisning projekt inkl märken i SEK 2017-07-01---2018-06-30

Information betr Garissa från Rskm i maj 2018

Organisationsnummer och skattskyldighet

Rapport om insamlade medel till hjälpprojekten 2017-03-15--2018-03-15 
Rapport om insamlade medel 2017-07-01--12-31
Rapport om insamlade medel 2017-07-01--10-31

*Revisionsberättelsen 2016-2017 (2017-08)

SIWR Budget 2017-2018 - beslutad

Vägledning 2017-2018