Rådsskattmästaren 2020-07--
Monique Mellin

2021-2022

Balansrapport per 2021-06-30.
Bokslut 2020-2021 reviderat.
Brev till distriktskattmästarna hösten 2021.

Ekonomisk redovisning SIWR projekt 2020-2021 inkl märken.

Resultatrapport per 2021-06-20.
Revisionsberättelse 2020-2021.


 

2020-2021

Balansrapport per 2020-06-30.
Brev till distriktskattmästarna augusti 2020.
Brev till distriktsskattmästarna januari 2021.
Budget 2021-2022 - (förslag.)    Fastställd budget.

Convention - Rskm:s information om anmälan och betalning.

Ekonomisk redovisning SIWR projekt 2019-20 inkl märken.

Rapport från distrikt antal medlemmar 2020-2021 sid 1.
Rapport från distrikt antal medlemmar 2020-2021 sid 2.

REDOVISNING av INSAMLADE medel till hjälpprojekt mellan 2020-07-01--2021-03-31
REDOVISNING av HJÄLPPROJEKT per Distrikt 15 mars 2020 - 15 mars 2021
REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021
(REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021 (Blankett).)
Redovisning av hjälpprojekt 2020-07-01--12-31.

Resultatrapport per 2020-06-30.
Revisionsberättelse 2019-2020.

SIWR Bokslut revideraat 2019-20.

TEAMS: RSKM har satt ihop en manual så att  klubbar och distrikt själva kan ansöka hos Microsoft ifall de vill ha Teams samt en manual hur man laddar ner Teams när licensen är klar och man inte har Teams sedan tidigare. Gratis licenser till digitala möten. Administratör.  Manual. 

Vägledning för DSKM 2020-2021.

 

Rådsskattmästaren 2017 -07 -- 2020-06
Lena Nennefors
2019-2020

Beslutad budget för 2019-2020
Bokslut 2018-2019 reviderat
Brev till D-skattmästarna januari 2020

Information angående gåva till Garissa
Information angående Directory 2020-2021

Rapport från distrikt antal medlemmar 2019-2010 sid 1
Rapport från distrikt antal medlemmar 2019-2020 sid 2

Rapport om insamlade medel 2019-07-01--2019-12-31

Redovisning av hjälpprojekt 2019-03-15-2020-03-15
Redovisning SIWR projekt 2018-2019 (ekonomisk)
Redovisning av hjälpprojekt m m 2018-2019
Revisionsberättelsen 2018-2019

SIWR Budget 2020-2021

Vägledning 2019-2020.doc
Vägledning 2019-2020.pdf

2018-2019

Blankett för redovisning av hjälpprojekt
Bokslut 2017-2018 ytterligare fotnoter
Brev till D-Skattmästarna januari 2019

Rapport ang insamlade medel 2018-07-01--2019-03-31
Rapport ang 
insamlade medel 2018-07-01—2018-12-31 till Inner Wheels hjälpprojekt i Sverige

Redovisning av hjälpprojekt 2018-03-15-2019-03-15
Redovisning av överskott vid försäljning av magnetbokmärken samt insats till Garissa (Juli 2018)

Revisionsberättelsen 2017-2018

Underlag inför beslut om tryckning av matrikeln - har skickats till distriktspresidenterna för vidarebefordran till alla klubbpresidenter.

VÄGLEDNING FÖR DISTRIKTSSKATTMÄSTARE I SVENSKA INNER WHEEL VERKSAMHETSÅRET 2018-19

2017-2018

*Bokslut 2016-2017 för SIWR reviderat (2017-08)

Brev D-Skattmästaren augusti 2017

Brev D-Skattmästaren januari 2018 samt Rättelse och förtydligande till budgetförslag
Budgetförslag 2018-2019 version B

*Ekonomisk redovisning för hjälpprojekten och Silviasystrarna (2017-08)
Ekonomisk redovisning projekt inkl märken i SEK 2017-07-01---2018-06-30

Information betr Garissa från Rskm i maj 2018

Organisationsnummer och skattskyldighet

Rapport om insamlade medel till hjälpprojekten 2017-03-15--2018-03-15 
Rapport om insamlade medel 2017-07-01--12-31
Rapport om insamlade medel 2017-07-01--10-31

*Revisionsberättelsen 2016-2017 (2017-08)

SIWR Budget 2017-2018 - beslutad

Vägledning 2017-2018