Rådsskattmästaren 2020-07--
Monique Mellin

Kort kontoplan som kan användas av klubbarna

 

2023 -2024

Fastställd budget 2023-2024
Budgetförslag 2023 - 2024

 

2022 - 2023

Rådskattmästarbrev VT-23
Rådskattmästarbrev HT-22

Rapport från distrikten, antal medlemmar
Vägledning 2022 - 2023

Fastställd budget för SIWR 2022-2023
Budget 2022-2023 - förslag

Balansrapport mars 2023
Balansrapport december 2022
Balansrapport oktober 2022

Blankett redovisning hjälpprojekt 2022-03 -- 2023-03

Insamlade medel hjälpprojekt övergripande 20220315 - 20230315
Insamlade medel hjälpprojekt per distrikt 20220315 - 20230315
Insamlade medel hjälpprojekt 20220701–20230331
Insamlade medel oktober - december 2022
Insamlade medel juli - oktober 2022

Resultatrapport mars 2023
Resultatrapport december 2022
Resultatrapport oktober 2022

 

2021-2022

Balansrapport 210701 - 220630 
Resultatrapport 210701 - 220630
Ekonomisk redovisning SIWR projekt 210701 - 220630
SIWR bokslut 210701 - 220630

Revisionsberättelse 2021 - 2022


Balansrapport 2022-03-31.
Balansrapport per 2021-10-31.

Brev till distriktsskattmästarna augusti 2021.
Brev till distriktsskattmästarna januari 2022.

Rapport från distrikt antal medlemmar 2021-2022.

Redovisning av hjälpprojekt projektvis 2021-03-15 -- 2022-03-15
Redovisning av hjälpprojekt distriktsvis 2021-03-15 -- 2022-03-15

Blankett redovisning hjälpprojekt 2021-03-15--2022-03-15

Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2022-03-31.
Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2021-12-31.
Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2021-10-31

Resultatrapport per 2022-03-31.
Resultatrapport per 2021-10-31.Ekonomiska rapporter verksamhetsåret 2020-2021 och äldre