Rådsskattmästaren 2020-07--
Monique Mellin

2021-2022

Fastställd budget för SIWR 2022-2023
Redovisning av hjälpprojekt projektvis 2021-03-15 -- 2022-05-15
Redovisning av hjälpprojekt distriktsvis 2021-03-15 -- 2022-03-15
Balansrapport 2022-03-31.
Balansrapport per 2021-10-31.
Balansrapport per 2021-06-30.
Blankett redovisning hjälpprojekt 2021-03-15--2022-03-15.
Bokslut 2020-2021 reviderat.

Brev till distriktskattmästarna hösten 2021.

Budget 2022-2023 - förslag.

Ekonomisk redovisning SIWR projekt 2020-2021 inkl märken.

Information till DSKM januari 2022.

*Kort kontoplan.

Rapport från distrikt antal medlemmar 2021-2022.

*Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-10 -- 2022-03-31.
Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2021-12-31.
Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2021-10-31

*Resultatrapport per 2022-03-31.
Resultatrapport per 2021-10-31.
Resultatrapport per 2021-06-20.
Revisionsberättelse 2020-2021.


 

2020-2021

Balansrapport per 2020-06-30.
Brev till distriktskattmästarna augusti 2020.
Brev till distriktsskattmästarna januari 2021.
Budget 2021-2022 - (förslag.)    Fastställd budget.

Convention - Rskm:s information om anmälan och betalning.

Ekonomisk redovisning SIWR projekt 2019-20 inkl märken.

Rapport från distrikt antal medlemmar 2020-2021 sid 1.
Rapport från distrikt antal medlemmar 2020-2021 sid 2.

REDOVISNING av INSAMLADE medel till hjälpprojekt mellan 2020-07-01--2021-03-31
REDOVISNING av HJÄLPPROJEKT per Distrikt 15 mars 2020 - 15 mars 2021
REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021
(REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021 (Blankett).)
Redovisning av hjälpprojekt 2020-07-01--12-31.

Resultatrapport per 2020-06-30.
Revisionsberättelse 2019-2020.

SIWR Bokslut revideraat 2019-20.

TEAMS: RSKM har satt ihop en manual så att  klubbar och distrikt själva kan ansöka hos Microsoft ifall de vill ha Teams samt en manual hur man laddar ner Teams när licensen är klar och man inte har Teams sedan tidigare. Gratis licenser till digitala möten. Administratör.  Manual. 

Vägledning för DSKM 2020-2021.