dspresidenten 2018-2019

 

Julbrev 2018

Brev sommaren 2018

PM hösten 2018 - se under Mina sidor

PM våren 2019 - se under Mina sidor

 

Rådspresidenten 2017-2018

Ingelög Wyndhamn

TACK
 och hälsning till medlemmarna
       till elefanterna
       till VU och funktionärer

Rapport från Convention i Melbourne

Röstningen på vice Rådspresident

Internationella kvinnodagen den 8 mars
Hälsning inför IW-dagen 2018
PM Våren 2018
PM Hösten 2017
Julhälsning 2017

Besök vid distriktsårsmöten och distriktsmöten 2017 och 2018.
Powerpoint från distriktsmötena.

Våren 2017 som vRP

D 239 Simrishamn              DM 2017-03-04 (VU 2017-03-01)
D 236 Varberg                    DM 2017-03-11 (VU 2017-03-10)

Hösten 2017 och våren 2018 som RP

D 233 Falun                        DÅM 2017-09-31-10-01 (VU 2017-09-29)
D 232 Sundsvall                  DÅM 2017-10-07/08 (VU 2017-10-06)
D 234 Hagfors                     DÅM 2017-10-14 (VU 2017-10-13)
D 241 Tranås                       DÅM 2017-10-21 (VU 2017-10-20)
D 235 Bromma                    DÅM 2017-10-28 (VU 2017-10-27)
D 238 Skara                        DM 2018-02-24 (VU 2018-02-23)
D 240 Hässleholm                DM 2018-03-03 (VU 2018-03-02)

Rådsårsmötet var i Lund D 239 helgen 18 – 19 november 2017.
Rådsmötet på våren är i Hässlehom D 240 24 -25 mars 2018.


Brev SOMMAREN 2017

Kära Inner Wheel medlemmar! 

Mitt år som rådspresident börjar idag den förste juli och jag ser fram emot ett verksamhetsår fullt av intressanta möten och givande samtal. Under min tid som vice rådspresident har jag hjälpts och lotsats fram att ta över rådspresidentskapet av rådspresident Margareta Wesslau och past rådspresident Birgitta Lundehed samt övriga VU-medlemmar. Jag vet att jag alltid kan få hjälp och kloka råd från alla rådsmedlemmar och jag känner en stor tacksamhet och ödmjukhet att ha fått möjlighet att arbeta i rådet.

Verksamhetsåret 2017 – 2018 kommer att innehålla många utmaningar och satsningar för alla oss innerwheelare. Vid info-mötet 2016 påbörjades ett revitaliseringsarbete som är och fortsättningsvis kommer att vara av stor vikt för att vår organisation ska växa, blomstra, förändras och förnyas. Klubbarna och distrikten arbetar målmedvetet för att rekrytera nya medlemmar och att få ihop styrelsen. Styrelsearbetet är något av det roligaste och mest givande man kan gå in i och gör att man får en större inblick i verksamheten. Alla hjälps åt och vi ställer upp allt efter vår egen förmåga. Inner Wheel är en hjälpande organisation och vi bistår varandra där så behövs.

I år är det sjuttio år sedan fredsfördraget efter andra världskriget skrevs under. Sedan dess har många krig och konflikter rasat i världen.  Vi har fått uppleva hur terroristattacker drabbar oskyldiga urskiljningslöst. Nu mer än någonsin behövs Inner Wheel med sitt världsomspännande nätverk. Vår värdegrund, vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse, är inte bara ord utan i hög grad en vägledning och en bas för samförstånd. Jag ser fram emot ett berikande år med nya erfarenheter och utmaningar där vi tillsammans finner lösningar och utvecklar organisationen på ett positivt sätt. Vi är alla en kugge i ett större hjul.

Jag vill tacka för förtroendet att verka som rådspresident och önskar er ett gott Inner Wheel år där vi kan växa och utvecklas i en god gemenskap.

Ingelög