Svenska Inner Wheel 

Rådet

  2022 - 2023

 

                                                Rådsmötet i Nässjö 2023-04

Nuvarande verksamhetsår pågår t o m 30 juni med ovanstående Rådsfunktionärer.
Under Rådsmötet i Nässjö avtackades, såsom brukligt är, sittande Rådspresident samt Nationalrepresentant. Välkomnades gjordes inkommande Rådspresident, vice Rådspresident samt Nationalrepresentant för verksamhetsåret 2023 - 2024. För nya verksamhetsåret välkomnades tillträdande Rådskattmästare och avtackades sittande Rådskattmästare.