TopLogo

Inner Wheel Sverige

Login
Hem Distrikt/ klubbar Inner Wheel Norden International Inner Wheel Kontakt

_

       Happier Futures


 Välkommen till Inner Wheel!

 •  Ett världsomspännande betydelsefullt kvinnligt nätverk.
 •  Verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse.
 •  Träffas i utvecklande och stimulerande möten under trivsamma former
 •  Har drygt 4 300 medlemmar i 102 klubbar runt om i hela landet. 
 •  Engagerar över 100 000 kvinnor i mer än 100 länder över hela världen.
 •  Har konsultativ roll i FN-organ.

-------------------

Världspresidenten 2015-2016 Charlotte de Vos

-------------------

Aktuella möten:

 • Handicamp 24 juli-6 augusti 2016. (sista anmälningsdag 2016-02-01)
 • Infomöte den 13-14 augusti 2016 på pensionat Tre Rosor i Rosersberg. Vu sammanträder 12-13 augusti med början kl 13.00 den 12:e.
 • Danmark Inner Wheel inbjuder till Nordic Rally den 16-18 september 2016 i Skagen
 • Rådsmöte 11-13 november  D236 är värd. Vu sammanträder 10-11 november.
 • Nästa Convention är i Melbourne den 11-14 april 2018

Medlemskap

Har Du frågor om medlemskap kontakta närmaste klubb
______________________________________

________________________________

Svenska Inner Wheel Rådet 2015-2016

(bild Anita Nordqvist)
Birgitta Lundehed, Margareta Wesslau, Kerstin Jonson, Christina Nylander, Birgitta Gleerup ______________________________________

Foto från Rådsmötet i Örebro november 2015

(Bild Jan-Erik Månsson)
______________________________________

 

Rådspresidenten informerar

2016-01-29

 • MINNESORD över Anita Kierkegaard
 • PM till distriktspresidenter våren 2016
 • Brev till alla Inner Wheelare.

______________________________________

Vice rådspresidenten informerar

2016-04-28

 • Powerpoint från Rådsmötet i Stockholm
 • Besök på DÅM och DM  januari 2016-2017 av vRP och RP 
 • Powerpoint från INFO-mötet i Frösunda
 • Enkät med bearbetade svar önskad av RM i Örebro

______________________________________

Nationalrepresentanten informerar

2016-06-01

 • IIW election results for 2016-2017.
 • Brev till DISO (senast 8 men även tidigare Brev)
 • Protokoll från IIW :s VU  oktober 2015 och februari 2016..
 • Margarette Golding Award till Birgitta Svensson, Hörby IWC
 • European meeting i Bristol 2015- protokoll m m
 • Sista protokollet från IIW:s Vu 2014-2015.
 • Första protokollet från IIW:s VU 2015-2016.
 • Protokollet från Convention 2015 finns översatt..
 • IIW:S handbok finns på deras hemsida. Den svenska Handboken finns nu på hemsidan.(2015-12-05)

______________________________________

Rådsskattmästaren informerar

2016-01-24

 • Ekonomiska uppgifter för 2015-12-31 samt 
 • Budgetförslag 2016-2017.

Rättelse/komplettering till IW-Nytt 3 (2015-09-28)

 • Balansrapport, Bokslut, Jämförelse 2014-2015 och Resultatrapport

______________________________________

IIW Board 2015-2016  (2015-03-09) 

______________________________________________

IW- ROSEN FRÅN Convention  se Nyhetslistan

Nyheter

Senaste FN-rapporterna (2014-11-07)
Handicamp 2016-07-24--08-06 (Senaste anmälningsdag 2016-02-01)
Informationsmöte augusti 2016(2016-02-07)
IW i Media (2015-11-28)
IW-Rosen IW Forever (2015-10-03)
Nordiskt Rally 16--18-09 2016

   

 

Copyright (c) 2011 Svenska Inner Wheel Rådet. All rights reserved.