Arbetsuppgifter Projektledare

SIWR:s projekt Stipendier till blivande Silviasystrar och Silviasjuksköterskor 2016-2019

Projektledarens uppgifter under beslutad projekttid:

 Är kontaktperson för klubbar och distrikt angående projektet. Stimulerar till fortsatt, gärna ökad,
    insamlingsverksamhet.

 I samråd med rådspresidenten ansvara för informationen om stipendierna till media och allmänhet.
    Föreslår och genomför aktiviteter efter samråd med och beslut av SIWR.

 Har löpande kontakt med Stiftelsen Silviahemmet.

 Besöker Stiftelsen Silviahemmet och presenterar Inner Wheel på höstupptakten.

 Medverkar vid utdelningen av stipendier till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor.

 Har kontakt med stipendiaterna om de IW-besök som stipendiaterna förväntas göra.

 Kontaktar distrikt/klubbar där stipendiaterna bor/arbetar för att anordna lokala "stipendieutdelningar"
    åtföljt av föredrag av stipendiaterna om utbildningen och demenssjukdomar.

 Lämnar en skriftlig lägesrapport inför SIWR:s Rådsmöten. Rapporten bör innehålla bl.a. redovisning
    av insamlade medel och antal sålda Rosenkort.

 Gör en lägesrapport/artikel till ett nummer per år av IW-Nytt.

 Svarar för aktuell information om projektet på IWs Hemsida.

 Upprättar en årsrapport för projektet till SIWR:s verksamhetsberättelse.

För SIWR:s verkställande utskott

Inner Wheel Sverige

Stockholm den 15 april 2016