Foton Yanan Li 

 

Projektbeskrivning    Projektansvarig t o m 2019-06-30 Gunilla Thorstensson fr om 2019-07-01 Christina Persson

Läs mer om Stipendiet, Silviahemmet och demens på sid 8-10 i IW-nytt 2017 Nr 2

Projektledarbeskrivning

Rapport 2018 från stipendieutdelning i augusti 
 
                                                       november

Utdelning 2017 av Stipendium i november 

Bankgiro 446-4996, ange Silviasysterstipendiet