Arbetsuppgifter Projekt IW-doktorn

SIWR:s projekt IW-doktorn (Rotarys Läkarbank) 2016-2017

Enligt beslut på Rådsmötet i Stockholm i april 2016 ska rådspresidenten fungera som projektledare.

Rådspresidentens arbetsuppgifter som projektledare:

 Har kontakt med klubbar och distrikt om projektet. Stimulerar till insamlingsverksamheten.

 Ansvarar för informationen om IW-doktorerna. Föreslår och genomför aktiviteter efter samråd med och
    beslut av SIWR.

 Har löpande kontakt med Rotarys Läkarbank.

 Är adjungerad ledamot i Rotarys Läkarbanks styrelse.

 Lämnar en skriftlig lägesrapport inför SIWR:s rådsmöten. Rapporten bör innehålla läget för projektet,
    t ex insamlade medel, antal kvinnliga läkare i tjänst, planer för nya jeeplinjer mm.

 Gör en lägesrapport/artikel till två nummer/år av IW-Nytt.

 Svarar för aktuell lägesrapportering om projektet på IW:s Hemsida.

 Upprättar en årsrapport för projektet till SIWR:s verksamhetsberättelse.

För SIWR:s verkställande utskott

Inner Wheel Sverige

Stockholm den 12 april 2016 /KJn