Redaktör för IW-Nytt

Elisabet Jensen, Helsingborg IWC

Sista datum för inlämning av material till IW-Nytt

Nr 2/2020 Manusstopp den 2 april 2020

Adressfilen med medlemmarnas adresser hämtas samma dag.

Materialet sänds till: iwnytt@gmail.com Text skickas som worddokument. Bilder skickas separat högupplösta. Många trevliga bidrag har kommit till redaktionen, Tack för dem. Säkert har ni i klubben något att berätta. Skicka bidragen i första hand till distriktsredaktören. IW-NYTT ber sedan att få in bidrag fortlöpande  dock senast den 2 april 2020.  Foton skickas högupplösta med namn på fotograf och medverkande på bilden Textbidrag skickas med högst 1000 nedslag med textförfattarens namn.