Redaktör för IW-Nytt

Elisabet Jensen, Helsingborg IWC

Sista datum för inlämning av material till IW-Nytt

Nr 1/2020 Manusstopp den 2 februari 2020


Adressfilen med medlemmarnas adresser hämtas samma dag.

Materialet sänds till: iwnytt@gmail.com Text skickas som worddokument. Bilder skickas separat högupplösta.