Manusstopp för IW-Nytt 1/2023 är 1 februari. 
Material skickas till  iwnyttredaktion@gmail.com 


Här kommer årets sista IW-nytt! Det blev en fullmatad tidning med berättelser från många klubbar. Bland innehållet märks presidentskiften, jubiléer, intressanta studiebesök, rapporter om våra olika projekt, rådsårsmötet i Lund men också reportage från ”stora” världen. Ändå fick vi inte plats till allt vi önskade.

När du vill berätta vad din klubb gjort sedan sist ska du skicka bidraget till din distriktsredaktör. Adressen hittar du i början av matrikeln. Glöm inte att namnge fotograf, personerna på bilden samt författaren till texten! För att bilderna skall bli bra när de publiceras behöver de ha en hög upplösning. Försök gärna hitta ett motiv där man får en uppfattning om platser och miljö. Spara på måltidsbilder och utdelande av IW-rosor. Det är också bra att utse en fotograf i klubben så vet man att man inte saknar några bilder från mötet.

Nu tar vi julledigt även på redaktionen. Men redan i januari kommer det finnas mycket att skriva om i samband med Internationella IW-dagen. Jag ser fram emot ditt bidrag. Material skickas till iwnyttredaktion@gmail.com 

Manusstopp för IW-nytt 1/2023 är den 1 februari

God Jul och Gott Nytt År!

Ursula Hellberg, redaktör IW-nytt