Sista datum för inlämning av material till IW-Nytt

Nr 3/2022 Manusstopp den 1 september 2022. 

Tack för alla trevliga bidrag som har kommit till redaktionen. Det är verkligen roligt att se att det händer en massa ute bland klubbarna, trots pandemin.

När du vill berätta vad din klubb gjort sedan sist ska du skicka bidragen till distriktsredaktören/DISO, text inklusive ett högupplöst foto! Foton ska vara försett med namn på fotograf och de som är med på bilden. Foton kan skickas antingen via mobilens SMS (så stort som möjligt/verklig storlek) alt som bifogat foto i samma mail som texten. Texten, som skrivs i Word, skrivs med högst 1 000 nedslag och förses med textförfattarens namn. 

Du får inte ta något foto/bild från Internet som inte är gratis. Du ska veta vem som tagit bilden och den personen ska vara tillfrågad. Det är bra att utse en fotograf i klubben, så man inte missar fotot till IW-Nytt och egna klubbens hemsidor. 

Materialet, från distriktsredaktören/DISO, sänds till iwnytt@gmail.com. IW-Nytt tar gärna emot bidragen fortlöpande, dock senast dagen för manusstopp.

/Kerstin Jonson

Redaktör/MM