Mall för ifyllande inför att skicka in till redaktionen.

Klicka på bilden för att läsa


 

Manusstopp för IW-nytt 4/2023 är 5 november 2023.

Distriktsredaktören redigerar materialet och det är till henne du skickar in ditt bidrag som hon sedan sänder vidare till redaktionen. Distriktsredaktörernas namn finns längst ned på sidan 2. OBS! Distriktsredaktören i D 238 heter Ingela Lundin och inget annat. 

Manusstopp för IW-nytt 4/2023 är den 5 november 2023 

Ursula Hellberg, redaktör IW-nytt