IW-Nytt

Sista datum för inlämning av material till IW-Nytt

Nr 4/2020 Manusstopp den 1 november 2020.

Adressfilen med medlemmarnas adresser hämtas samma dag.

Materialet sänds till: iwnytt@gmail.com Text skickas som worddokument. Bilder skickas separat högupplösta. Många trevliga bidrag har kommit till redaktionen, Tack för dem. Säkert har ni i klubben något att berätta. Skicka bidragen i första hand till distriktsredaktören. IW-NYTT ber sedan att få in bidrag fortlöpande  dock senast den 31 juli 2020.  Foton skickas högupplösta med namn på fotograf och medverkande på bilden Textbidrag skickas med högst 1000 nedslag med textförfattarens namn. 

Tillägg 6 maj 2020:

Vi hoppas att IW-gemenskapen har funnit andra former under vår och sommar och att man kan rapportera om dessa fortlöpande under vår och sommar. Men visst vore det intressant att se hur men ”träffats” i klubbarna under karantänen. 

Helst korta bidrag, ca 500 nedslag, max 1000, stora, bra bilder med hög upplösning och viktigt för alla är att det står vilka som är med på bilden, vem som tog bilden och vem som skrev texten. Det är bra att utse en fotograf i klubben, så man inte missar fotot till IW och egna klubben.

Berätta gärna lite om klubben om ni inte haft några möten att rapportera och skicka med en bild från tidigare möten.