Svenska Inner Wheel Rådet

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2021 - 2022

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Gertie Stenkula 

 • Vice rådspresident, vice nationalrepresentant (vice RISO) Agneta Larsson

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant (RISO) Ewa Jägevall

 • Rådssekreterare Rose-Marie Wahlgren

 • Rådsskattmästare Monique Mellin

 

Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Mona Erlandsson 

 • Rådsrevisor Monica Green 

 • Rådsrevisorssuppleant Kerstin Janghed

 • Rådsrevisorssuppleant  Kristina Hedberg 

 • Redaktör IW-Nytt Kerstin Jonson

 • Matrikelredaktör Lena Blom 

 • Rådsarkivarie  Agneta Mellgren 

 • Rådets IT-samordnare Annika Ahlqvist

 • Rådets webmaster Elisabeth von Friesendorff 

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D232 Gunnel Lindgren, Boden IWC

D233 Ingrid Haggårds, Borlänge Tunabygdens IWC

D234 Gunnel Wallquist, Västerås-St Ilian IWC

D235 Elisabeth Eisen, Stockholm Västra IWC

D236 Susanne Fagerström, Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC

D238 Birgitta Henning, Eksjö IWC

D239 Elisabeth Nelson, Staffanstorp IWC

D240 Britt Gars Petersson, Bromölla-Sölvesborg IWC

D241 Lilian Bergholtz, Linköping IWC

 

Gertie Stenkula

Agneta Larsson

Agneta Larsson

Ewa Jägevall

Rose-Marie WahlgrenRose-Marie Wahlgren

Monique MelinMonique Mellin

 

 

 

 

______________________________________________