Svenska Inner Wheel Rådet

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2019 - 2020

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Agneta Svensson

 • Vice rådspresident, vice nationalrepresentant Ewa Jägevall, 

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant Pia Elmgren

 • Rådssekreterare Rose-Marie Wahlgren

 • Rådsskattmästare Lena Nennefors 

 

Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Margaretha Warnholtz 

 • Rådsrevisor Ingegerd Zirkelbach 

 • Rådsrevisorssuppleant Ingela Engkvist

 • Rådsrevisorssuppleant  Catharina Blomberg 

 • Rådsrevisorssuppleant Ingela Engkvist

 • Redaktör IW-Nytt Elisabet Jensen

 • Matrikelredaktör Lena Blom 

 • Rådsarkivarie  Agneta Mellgren 

 • Rådets IT-samordnare Annika Ahlqvist

 • Rådets webmaster Elisabeth von Friesendorff 

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D232 Kerstin Berglund, Piteå IWC

D233 Gun Sjöblom-Sandberg, Borlänge-Tunabygden IWC

D234 Agneta Fimmerstad, Örebrohus IWC

D235 Marléne Wahlqvist, Stockholm Nord-Östra IWC

D236 Lisbeth Gabrielsson, Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC

D238 Birgitta Sallmén, Gislaved IWC

D239 Eva Tildborn-Ström, Falsterbo-Vellinge IWC

D240 Ylva Hjert-Åstenius, Osby-Broby IWC

D241 Lillemor Karlsson, Nybro-Emmaboda IWC

 

Agneta SvenssonAgneta SvenssonEwa JägevallEwa Jägevall
Pia ElmgrenPia Elmgren
Rose-Marie WahlgrenRose-Marie WahlgrenLena NenneforsLena Nennefors

 

 

 

 

______________________________________________