Svenska Inner Wheel Rådet

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2023 - 2024

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Eva Gille

 • Vice rådspresident, vice nationalrepresentant (vice RISO) Ingrid Haggårds

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant (RISO) Agneta Larsson

 • Rådssekreterare Marith Olsson

 • Rådsskattmästare Ingela Enkvist

 

Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Lena Nennefors

 • Rådsrevisor Lena Engvall 

 • Rådsrevisorssuppleant Helena Hansson Ohlsson

 • Rådsrevisorssuppleant  Maria Lindau Olsson

 • Medieansvarig/Grafisk Produktion Kerstin Jonson
 • Redaktör IW-Nytt Ursula Hellberg

 • Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog

 • Rådsarkivarie  Agneta Mellgren 

 • Rådets IT-samordnare Gun Furunger

 • Rådets webmaster Helene Reiner

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D 232 Inga Britt Assur Westling, Sundsvall

D 233 Lena Friman Porelius, Falun

D 234 Moa Sundin, Karlstad

D 235 Brita Forssberg. Stockholm Västra

D 236 Elisabet Ziegler, Kungsbacka

D 238 Britt-Marie Kjellberg, Skövde S:ta Elin

D 239 Marie Edwins Månsson, Helsingborg

D 240 Lena Grevesmühl Råvik, Hässleholm 

D 241 Brigitte Hellström, Linköping        

 

 

Eva Gille

Ingrid Haggårds

Agneta Larsson

Marith Olsson

Ingela Engkvist