Svenska Inner Wheel Rådet

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2022 - 2023

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Agneta Larsson

 • Vice rådspresident, vice nationalrepresentant (vice RISO) Eva Gille

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant (RISO) Gertie Stenkula

 • Rådssekreterare Marith Olsson

 • Rådsskattmästare Monique Mellin

 

Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Mona Erlandsson 

 • Rådsrevisor Monica Green 

 • Rådsrevisorssuppleant Kerstin Janghed

 • Rådsrevisorssuppleant  Kristina Hedberg 

 • Medieansvarig/Grafisk Produktion Kerstin Jonson
 • Redaktör IW-Nytt Ursula Hellberg

 • Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog

 • Rådsarkivarie  Agneta Mellgren 

 • Rådets IT-samordnare Gun Furunger

 • Rådets webmaster Helene Reiner

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D 232 Helén Kock-Larsen, Umeå

D 233 Annkatrin Forsling, Avesta

D 234 Agneta Svensson, Filipstad

D 235 Brita Forssberg. Stockholm Västra

D 236 Ing-Marie Ottosson, Vänersborg

D 238 Britt-Marie Kjellberg, Skövde S:ta Elin

D 239 Britt Falkman Hagström, Malmö-Kirseberg 

D 240 Lena Grevesmühl Råvik, Hässleholm 

D 241 Inga-Britt Gustafsson, Norrköping Norra        

 

Agneta Larsson

 

Eva Gille

Gertie Stenkula

Marith Olsson

Monique MelinMonique Mellin