Styrelse och funktionärer för verksamhetsår 2018 - 2019

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Pia Elmgren

 • Vice rådspresident Agneta Svensson

 • Immediate past rådspresident, nationalrepresentant Ingelög Wyndhamn

 • Rådssekreterare Birgitta Gleerup

 • Rådsskattmästare Lena Nennefors 

 

Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Margaretha Warnholtz 

 • Rådsrevisor Ingegerd Zirkelbach 

 • Rådsrevisorssuppleant Ingela Engkvist

 • Rådsrevisorssuppleant  Catharina Blomberg 

 • Redaktör IW-Nytt Vakant

 • Matrikelredaktör Lena Blom 

 • Rådsarkivarie  Rigmor Börjesson 

 • Rådets IT-samordnare Annika Ahlqvist

 • Rådets webmaster Elisabeth von Friesendorff 

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

D232 Ulla Magnusson, Skellefteå IWC

D233 Lisbet Mattsson, Borlänge-Tunabygden IWC

D234 Agneta Mellgren, Arboga IWC

D235 Karin Håkanson, Södertälje IWC

D236 Ewa Knutson, Trollhättan IWC

D238 Christina Lindhagen Sandahl, Skara IWC

D239 Gertie Stenkula, Lund IWC

D240 Ing-Marie Lisecke, Alvesta IWC

D241 Gunwor Larsson, Västervik IWC

 

Pia Elmgren

Agneta Svensson

Agneta Svensson

Lena Nennefors

Lena Nennefors