Information/Nyheter

2018-09-16 IW-Nytt Nr 3 2018
 
                  Tack från Rotary Doctors

2018-09-11 Uppdaterad Power Point om IW. Text till PP 
                   Rapport från Nordic Meeting i Stavanger

2018-08-30 Bokslut 2017-2018 slutligt
                   Underlag inför beslut om tryckning av matrikel - har skickats till distriktspresidenterna för vidareberfordran till alla klubbpresidenter.

2018-08-17 Information från RP: Enkät, frågor, sammanställning grupparbeten 
                                                   Höstens PM

2018-08-12 Ekonomisk redovisning av projekt m m
                  Redovisning av Hjälpprojekten 2017-2018 (Powerpoint)

2018-08-11 Vägledning för distriktsskattmästare i Svenska Inner Wheel verksamhetsåret 2018-19

2018-08-10 Verksamhetsberättelsen 2017-2018 finns - efter inloggning - under 
                    Medlemsregistret/Rådet/Dokument
2018-07-04 Brev från Christine Kirby IIWP 2018-2019 (original på engelska och på svenska)
                   2018-2019 års motto Empower and Evolve (original och på svenska
                   
2018-05-10 Följ med till Kenya

2018-02-26 IT-samordnaren har skrivit mer om nya lagen, se hennes sida under Rådet
2018-02-22 Ny lag som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018

Convention 
2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention 2021 kommer att bli i Indien  - i  Jaipur - "Den rosa staden"