Information/Nyheter

2019-01-21 IIW redaktören, Sandra Neretljakovic efterlyser artiklar om distrikt- och klubbprojekt att publicera i IIW Magazine.
                  Se anvisningar och blankett för att skicka in artiklar.

2019-01-10 Protokollet från 103:e Rådsårsmötet - finns under medlemsdelen/Rådet/dokument/Rådsmöten
2019-01-10 Meddelande från Rådspresidenten - finns under medlemsdelen/Rådet/dokument/meddelande

2019-01-09 Information från Rotterdam - European Rally i september - programmet

2019-01-06 Rskm - insamlade medel 2018-07-01—2018-12-31 till Inner Wheels hjälpprojekt i Sverige

2019-01-01 Nyhetsbrev från Garissa

2018-12-29 Länk till IIW sidorna med resp nomineringshäftet och  röstsedlar samt kuvert

2018-12-18 Vårens PM finns under medlemsdelen, dokument, PM

2018-12-18 Information från IW-doktor

2018-12-12 Canvassing - mejl från IIW

2018-12-10 VILNIUS - ny information och anmälan(make/partner/väninna är välkommen)

2018-12-07 Mail från IIW ang användande av loggan

2018-11-22 Minnesanteckningar från Rådsårmötet finns under medlemsdelen, dokument, RM

 

2018-10-09 Inbjudan och Program till Vilnius

Convention 

2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention 2021 kommer att bli i Indien  - i  Jaipur - "Den rosa staden"