Information/Nyheter

2019-08-15 Presentation av vice RP
2019-08-14 DISO-brev 1
2019-08-11 Broschyr om VÄNSKAPSMÖTET i Tällberg
2019-08-07 Nytt avtal med Tullverket till 2022
2019-07-10 Tack från Rotary Doctors för gåvan (120 000 kr)
2019-07-08 IIWP:s budskap översatt till svenska
2019-07-07 Presentation av årets mål från Kerstin Jonson resp. Margareta Wesslau på IIW:s hemsida
2019-07-01 Sommarbrev från Rådspresidenten
2019-07-01 Nytt verksamhetsår se under Internationellt (nedan) och SIWR (till höger)
                   Loggorna för 2019-2020 finns under Bibliotek /styrdokument/grafisk profil
2019-06-27 IW-kryssning nästa år Stockholm-St Petersburg-Stockholm i maj-juni 2020
2019-06-22 Protokoll från Rådsmöte i Skellefteå (finns att läsa efter inloggning i matrikeldelen - under Rådet/Rådsmöten)
2019-05-19 Svenska Inner Wheel på IIW:s hemsida 
 (inklusive vår Editor Kerstin Jonson och Board Director Margareta Wesslau)
2019-05-04 Rskm - insamlade medel 2018-07-01—2018-03-31 till Inner Wheels hjälpprojekt
2019-04-25 Nomineringsblanketter till IIW Board m m för -2021
2019-04-09 Blankett och instruktioner till hur man skriver proposals/amendments (svensk översättning)
2019-04-03 Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021
2019-01-09 Information från Rotterdam - European Rally i september - programmet
2018-12-12 Canvassing - mejl från IIIW

Convention 

2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention 2021 kommer att bli i Indien  - i  Jaipur - "Den rosa staden"