Information/Nyheter

2019-04-22 Kondoleanser till Sri Lanka med svar (0426)
2019-04-16 Gratulationer till den nya Boarden m fl  i IIW
2019-04-10 Margareta Wesslau har blivit invald som Board director och Kerstin Jonson                             blir Editor i Internationella Inner Wheel.
                   Båda tackar de klubbar som röstat på dem och de medlemmar som stött och                       uppmuntrat dem! Vi gratulerar!
                   Den nya vice-presidenten blir Bina Vyas, Indien. (Röstningsresultaten).
2019-04-09 Protokoll från IIW 18-19 februari 2019
2019-04-09 Blankett och instruktioner till hur man skriver proposals/amendments (svensk översättning)
2019-04-03 Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021
2019-02-05 Inbjudan till Rally i Istanbul i april Länk Registrering
2019-01-30 Budgetförslag samt info till Dskm från Rådsskattmästare

2019-01-27 Information från IIW ang uppdatering av databasen för 2019-2020

2019-01-23 Intresseförfrågan inför vänskapsmötet 4 - 6 september 2020 finns nu under kommande möten.

2019-01-21 IIW redaktören, Sandra Neretljakovic efterlyser artiklar om distrikt- och klubbprojekt att publicera i IIW Magazine.
                  Se anvisningar och blankett för att skicka in artiklar.

2019-01-09 Information från Rotterdam - European Rally i september - programmet

2019-01-06 Rskm - insamlade medel 2018-07-01—2018-12-31 till Inner Wheels hjälpprojekt i Sverige

2018-12-29 Länk till IIW sidorna med resp nomineringshäftet* och  röstsedlar samt kuvert
 
                 *OBS Klubbsekreteraren har fått en ändring betr en av kandidaterna.

2018-12-12 Canvassing - mejl från IIW

2018-12-10 VILNIUS - ny information och anmälan(make/partner/väninna är välkommen)

2018-10-09 Inbjudan och Program till Vilnius

Convention 

2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention 2021 kommer att bli i Indien  - i  Jaipur - "Den rosa staden"