Information/Nyheter

2019-10-17 DISO-brev 2
2019-10-13 Rutiner vid Tackkort
2019-10-10 Ny redaktör för IW-Nytt
2019-10-05 Rapport från European Meeting - Bilagorna finns här.
2019-10-01 Revisionsberättelsen för 2018-2019
2019-09-25 Läs nr 1 av IIWs Web Magazine har kommit
2019-09-18 Sammanställning av hjälpprojekten 2018-07-01-2019-06-30 (Excel)
2019-09-04 Sammanställning av hjälpprojekten 2018-03-15-2019-03-14 (Powerpoint)
2019-08-29 Verksamhetsberättelse från SIWR (finns att läsa efter inloggning i matrikeldelen - under Mina sidor/Rådet/Dokument/Verksamhetsberättelser)
2019-08-25 Ny reseräkningsblankett under Bibliotek
2019-08-11 Broschyr om VÄNSKAPSMÖTET i Tällberg
2019-07-08 IIWP:s budskap översatt till svenska
2019-06-27 IW-kryssning nästa år Stockholm-St Petersburg-Stockholm i maj-juni 2020
2019-05-19 Svenska Inner Wheel på IIW:s hemsida 
2019-04-25 Nomineringsblanketter till IIW Board m m för -2021
2019-04-09 Blankett och instruktioner till hur man skriver proposals/amendments (svensk översättning)
2019-04-03 Blankett från IIW för proposals/amendments inför Convention 2021
2018-12-12 Canvassing - mejl från IIIW

Convention 

2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention 2021 kommer att bli i Indien  - i  Jaipur - "Den rosa staden"