Information/Nyheter

2018-04-25 Nya Golfbollar?

2018-04-23 Redovisning av tävlingen inför Convention? svar..

2018-04-22 Information från RSKM om Garissa (Tack och besök i klubbar)

2018-04-17 Redovisning från Rådsskattmästaren av Hjälpprojekten. Nästan en miljon insamlat.

2018-04-16 Hur klubbarna fyller i hur många tryckta matriklar de vill ha finns även en del andra nyheter från IT-sidan under
                  IT-samordnarens sida.

2018-03-26 Läs om Narkotikasökhundarna
                   Har Du en gammal väska??

                   Rådspresidentens Powerpoint från Distriktsmötena

2018-02-26 IT-samordnaren har skrivit mer om nya lagen, se hennes sida under Rådet.

2018-02-22 Ny lag som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018

Convention

2018-04-16 Rapport från RP om Convention

2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention
                   kommer att bli i Indien  i Jaipur - "Den rosa staden".

2017-12-08 Proposals and amendments på engelska                 
2017-08-28 Motioner till Convention 2018 - översatta 
2017-12-18 Ändringar till motionerna - översatta