Information/Nyheter

2018-05-10 Följ med till Kenya

2018-05-08 Information från RSKM om Garissa
2018-04-30 Ny information rörande Garissa (PRP Birgitta Lundehed)

2018-05-06 Linjetal av IIWP vid Convention 

2018-04-25 Nya Golfbollar?

2018-04-23 Redovisning av tävlingen inför Convention? svar..

2018-03-26 Läs om Narkotikasökhundarna
                   Har Du en gammal väska??

                   Rådspresidentens Powerpoint från Distriktsmötena

2018-02-26 IT-samordnaren har skrivit mer om nya lagen, se hennes sida under Rådet.

2018-02-22 Ny lag som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018

Convention

2018-05-02 Foton- se under Landet Runt

2018-05-15 Slutrapport från Convention = DISO-brev
2018-05-10 Tack och farväl från Australien
2018-04-16 Rapport från RP om Convention

2018-04-15 18th International Inner Wheel Convention
                   kommer att bli i Indien  i Jaipur - "Den rosa staden".

2018-05-04 Resultatet av röstningen
2017-12-08 Proposals and amendments på engelska              
2017-08-28 Motioner till Convention 2018 - översatta 
2017-12-18 Ändringar till motionerna - översatta