Information/Nyheter

Maj

2022-05-10 Protokollet från Rådsmötet i Hässleholm finns tillgängligt under För medlemmar/Rådet/Dokument/Rådsmöten/Hässleholm.
2022-05-02 Gertie Stenkula har skrivit ihop ett tips på hur klubbar och distrikt kan anordna en kurs för att anordna en digital utbildning

April

2022-04-27 Tips på hur du anordnar bra möten finns under Biblioteket under rubrik Digitala möten.
2022-04-20  Kort sammanfattning av COVID- 19 programmet
2022-04-20  IW- doktorn, inriktning Kasei for Change II
2022-04-04  Information från RSKM
2022-04-02  President och board 2022-2023 

Mars

2022-03-23 Pilotprojekt Mariehamn
                   Rådets VU
                   Mariehamn IWC   (projektledare)
                   Kortfattat om pilotprojektet (Mariehamn IWC)

2022-03-02  IW-Nytt Nr 1 2022

Februari

2022-02-25  Brev till Ukraina från RP och Immediate Past RP/Nationalrepresentanten.
2022-02-23  Sveriges Covidprojekt i Kenya på IIW.   
2022-02-15  Nu är våra beställda uppdateringar av medlemsregistret klara och publicerad. Se sammanställning av dem.

2022-02-14  Rådsårsmöte hösten 2022   12-13 november i Lund. Värddistrikt 239
2022-02-10  På IIW finns en film, som beskriver hur röstningen går till. Klubbarna har var sin röst! Vill Du se den tryck här!
                   För att underlätta för klubbarna att välja mellan de nominerade till röstningen har vi gjort ett sammandrag.
2022-02-05  Mail från Nationalrepresentanten till distrikten angående röstning till IIW.
                    Instruktioner för röstningen.
2022-02-01   Brev från PBoard director Margareta Wesslau om val 2022.

 

2021-07-15  Bridging the Baltic Sea-möte i Lübeck   20-22 maj 2022 och  Rally i Berlin  sept 2022