Information/Nyheter                       

2021-07-20 Tack från Tyskalnd och Belgien.
2021-07-19 Bildspelet från 2016 har uppdaterats 2021 och finns i den nya versionen under Bibliotek.
2021-07-19 Kondoleanser har sänts från Inner Wheel Sverige till NR i Tyskland,  
och NR i Belgien med anledning av
 naturkatastrofen i västra Tyskland och östra Belgien.
2021-07-15 Vi har fått blänkare till två möten BRIDGING THE BALTIC SEA MEETING IN LÜBECK maj 2022 och Rally i Berlin sept 2022
2021-07-11 INFORMATIONSMÖTET - PROGRAM - se även under mina sidor/Rådet/Dokument/Informationsmöte
2021-07-07 Brev från PIIWP till Nationalrepresentanterna                    översatt
2021-07-06 BRIDGING THE BALTIC SEA MEETING IN LÜBECK -2022-05-20--22
2021-07-05 Årsrapport 2020-2021 från president Bina                     översatt
2021-07-01 Brev från Gertie Stenkula - ny Rådspresident.
2021-06-28 Information om Libanon projektet. (via Margareta Wesslau)
2021-06-21 Internationella protokoll från oktober 2020 och februari 2021.
2021-06-16 Månadsbrev från IIWP Juni orig.                                      översatt
                  Läs om Sandviken IWC avslutning inför sommaren
2021-06-07 Nomineringsdokument finns nu tillgängliga på internationella sidan samt föredrag från Convention
2021-05-28 Brev från Rådspresidenten
2021-05-28 Förklaring till nästa års motto Pink First.
2021-05-26 IW-Nytt nr 2 ute nu.
2021-05-25 Intressant föredrag i Sandvikens IWC
2021-05-04 REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021
2021-05-04 REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT per Distrikt 15 mars 2020 - 15 mars 2021
2021-04-28 Årsrapport 2020 Narkotikabekämpningsprojektet
2021-02-17 Information ang jordbävningen i Kroatien från Margareta Weslau.
2020-12-29 COVID-19 Katastrof och Vaccinationsfond (COVID-19 DVF) eng.   svenska
Allt om convention