Möten

Kommande möten

2021-08-14--15                     Informationsmöte i Skövde                                                                        (Bildspel upprättat av RP för INFO-mötet 2020)

                                               Program

2021-11-13--14                        Rådsårsmöte  - Värddistrikt D236

2022-04-?                                 Rådsmöte - Värddistrikt D 238

2022-05-20--22                         BRIDGING THE BALTIC SEA MEETING IN LÜBECK

 

2022-2023

2022-09-09-11                           Rally i Berlin

2022- hösten                              Rådsårsmöte - värddistrikt D239

2023- våren                                Rådsmöte - värddistrikt D 240

 

 

2023-2024

2024-05                                                                               Nästa Convention

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument