Möten

Kommande möten

2021-2022

2022-04-23--24                        Rådsmöte - Statt Hotell i Hässleholm - Värdsdistrikt D 240

2022-05-20--22                        BRIDGING THE BALTIC SEA MEETING IN LÜBECK
                                                      Invitation
                                                      Application (anmälan) OBS Anmälningstiden

 

2022-2023

2022-08-20--21                          Informationsmöte - Scandic Hotell i Gävle.

2022-09-09--11                           Rally i Berlin                   Inbjudan m m 

2022-11-12--13                           Rådsårsmöte - 12-13 november i Lund - värddistrikt D239.

2023-våren                                  Rådsmöte - värddistrikt D 238

 

2023-2024

2024 - maj                                    Nästa Convention

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument