Möten

Kommande möten

2022-2023

2023-04-15--16                           Rådsmöte - värddistrikt D 238
2023-04-21--24                           European Meeting Larnaca, Cypern

 

 

2023-2024

2023-05-06--13                           Kryssning Norge för IW vänner: Information - Anmälan
2023-09-15–17                            Vänskapsmöte i Tällberg

2024-05-07--10                                                                                     A welcome message from Ebe Martines. International IW President 2021-2022

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument