Kommande möten

2020 

2020-11-12--13                   VU-möte.
2020-11-14--15                    Digitalt Rådsårsmöte i Örebro (gäller rådets VU, distriktspresidenter samt adjungerade funktionärer.)Brev ang mötet i Örebro.                                           Nytt  Brev i november ang INSTÄLLT fysiskt Rådsmöte.
2020-11-15 fm                     Informationsmöte (inställt p g av Covid 19 - i stället Rådsårsmöte enligt ovan.)

 

 

2021-01-30                       Digitalt Råds-möte - enbart Conventionbeslut

2021-03--06                       Convention i Jaipur i Indien  Har ställts in!            
                                                                                                              

 

 

2021-04-16                            VU-möte - Stockholm. D235
2021-04-17--18                      Rådsmöte, Stockholm. D235

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument