Möten

Kommande möten

2023-2024

2023-09-15–17                            Vänskapsmöte i Tällberg

2024-05-07--10                                                                                     A welcome message from Ebe Martines. International IW President 2021-2022

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument