Kommande möten

2020 

2021-03--06                       Convention i Jaipur i Indien  Har ändrats till digitalt möte!  se 2021-04-17       
                                                                                                        

2021-03-13                           VU-möte - Digitalt
2021-03-14                           Rådsmöte, Digitalt

2021-04-17--18                     IIW Virtual Convention 2021  original  svenska   

2021-08-14--15                     Informationsmöte i Skövde                                                                        (Bildspel upprättat av RP för INFO-mötet 2020)

 

Informationsmöten

Anteckningar från våra årliga informationsmöten finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument

 

Rådsmöten

Protokoll från Rådsmöten och sammanställning av beslut finner Du - efter inloggning - under Medlemsregister/Rådet/Dokument