2018-2019

Svenska Inner WHeel på IIW:s hemsida

Gratulationer till Margareta Wesslau och Kerstin Jonson
Resultat av röstningen till Boarden m m 2019-2020

2018

IIW - The full time administrator is Alan Phillips  alan@internationalinnerwheel.org

International Friendship Day 30 juli 

Convention i Melbourne 11-14 april.

 Röstande delegater se http://iiwconvention2018.com/voting-slip-collection.php

 Lathund med sammanställning av stadgar, tidigare beslut i SIWR, anvisningar från HQ och praktiska erfarenheter gällande röstande delegat - se i medlemsmatrikeln under Rådet/Dokument 

2017-2018

Presidentens motto - Leave a Lasting Legacy
Läs originalet

2014-2015

Convention i Köbenhavn 7-9 maj 2015
(Länk till hemsidan)

Översatt protokoll från Convention 2015. (Originalet finns på IIW:s hemsida. 

Mingelbilder från Köbenhavn  (med Margarette Goldings kedja, som alltjämt används)

Röstande delegater se  Voting delegates at Convention 2015 

 

Europa

Norden

FN -se Inner Wheel i FN