2018-2019

Svenska Inner WHeel på IIW:s hemsida

Gratulationer till Margareta Wesslau och Kerstin Jonson
Resultat av röstningen till Boarden m m 2019-2020

2018

IIW - The full time administrator is Alan Phillips  alan@internationalinnerwheel.org

International Friendship Day 30 juli 

Convention i Melbourne 11-14 april.

 Röstande delegater se http://iiwconvention2018.com/voting-slip-collection.php

 Lathund med sammanställning av stadgar, tidigare beslut i SIWR, anvisningar från HQ och praktiska erfarenheter gällande röstande delegat - se i medlemsmatrikeln under Rådet/Dokument 

2017-2018

Presidentens motto - Leave a Lasting Legacy

Att efterlämna ett bestående minne eller ett arv som varar innebär att ta tillvara de möjligheter man får och den plikt man har att främja sin egen utveckling genom att bistå andra.

Andra får bedöma hur väl du nått den målsättning du själv formulerat. Du måste vara målmedveten och insiktsfull och ständigt anstränga dig att nå målsättningen varje dag och vid varje tillfälle.

Genom att skapa normer lämnas ett bestående arv som kan föras vidare till kommande generationer.

 Läs originalet

 

2014-2015

Convention i Köbenhavn 7-9 maj 2015
(Länk till hemsidan)

Översatt protokoll från Convention 2015. (Originalet finns på IIW:s hemsida. 

Mingelbilder från Köbenhavn  (med Margarette Goldings kedja, som alltjämt används)

Röstande delegater se  Voting delegates at Convention 2015 

 

Europa

Norden

FN -se Inner Wheel i FN