Register per verksamhetsår

2019-2020

2018-2019

2018

  •  Röstande delegater se http://iiwconvention2018.com/voting-slip-collection.php
  •  Lathund med sammanställning av stadgar, tidigare beslut i SIWR, anvisningar från HQ och praktiska erfarenheter gällande röstande delegat - se i medlemsmatrikeln under Rådet/Dokument 

2017-2018

Presidentmottot 2017-2018 - Leave a Lasting Legacy -  IIWP Kapila Gupta
Att efterlämna ett bestående minne eller ett arv som varar innebär att ta tillvara de möjligheter man får och den plikt man har att främja sin egen utveckling genom att bistå andra.
Andra får bedöma hur väl du nått den målsättning du själv formulerat. Du måste vara målmedveten och insiktsfull och ständigt anstränga dig att nå målsättningen varje dag och vid varje tillfälle.
Genom att skapa normer lämnas ett bestående arv som kan föras vidare till kommande generationer

2014-2015

 

FN -se Inner Wheel i FN