Verksamhetsår

 

2019-2020

Motto: Together we can

IIWP Phyllis Charter

    

Dear IW friends,
The wheel has turned a full circle once more and we are now into the Inner Wheel year 2019 - 2020..

Läs hela
Översättning till svenska

Covid 19 fond

Uppgifter om IIW:S insamling med anledning av Corona.

Phyllis brev till nationalrepresentanter och medlemmar.
Hashtag törklaring.

På IIW:s hemsida och Youtube finns en video med bilder som handlar om det arbete, som görs av IW framförallt i Filippinerna, Pakistan. Bangladesh o Sydarfrika

-----------------

Hälsning på Internationella kvinnodagen 8 mars 2020
(Original)  https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/latest-news/

 

2018-2019

2018

  •  Röstande delegater se http://iiwconvention2018.com/voting-slip-collection.php
  •  Lathund med sammanställning av stadgar, tidigare beslut i SIWR, anvisningar från HQ och praktiska erfarenheter gällande röstande delegat - se i medlemsmatrikeln under Rådet/Dokument 

2017-2018

Presidentmottot 2017-2018 - Leave a Lasting Legacy -  IIWP Kapila Gupta
Att efterlämna ett bestående minne eller ett arv som varar innebär att ta tillvara de möjligheter man får och den plikt man har att främja sin egen utveckling genom att bistå andra.
Andra får bedöma hur väl du nått den målsättning du själv formulerat. Du måste vara målmedveten och insiktsfull och ständigt anstränga dig att nå målsättningen varje dag och vid varje tillfälle.
Genom att skapa normer lämnas ett bestående arv som kan föras vidare till kommande generationer

2014-2015

 

FN -se Inner Wheel i FN