2020-2021

Informatioon om COVID-19 Katastrof och Vaccinationsfond (COVID-19 DVF) eng.  svenska

EUROPA
- 14TH (VIRTUAL) IW EUROPEAN MEETING. GREKLAND 2020.

2021 Information ang jordbävningen i Kroatien från Margareta Weslau.

Utskick med Uppdrag från IIW till Boardledamöterna.
Gratulation till Boarden 2019
Presentation av målen för våra nya representanter i IIW Kerstin Jonson och Margareta Wesslau.

LIBANON HJÄLP 2020.

2021-06-28 Information om Libanon projektet (via Margareta Wesslau).
2020-11 Ytterligare vädjan om hjälp Missivskrivelse. 
2020-12 Margareta Wesslau rapporterar om insamlingen till sjukhuset i Libanon. Det har nu kommit in 48 000 schweizer franc = ca 456 000 Sek från givmilda inner wheelare i Europa ,som har börjat användas för inköp av mycket välbehövliga material och apparater till neo-natal avdelningen framför allt.Bankkonton se i Rubrikskrivelsen.

Information angående Directory 2020-2021.

16 days of Activism
Sänt till Kerstin Jonson från UN representanten Martine Gayon, NY för att lägga på International IW FB.

--------------------------------------------------------------------------------
DENNA Information om canvassing har upphört att gälla då canvassing numera är tillåten.
2018-12 Canvassing - mejl från IIW
2020-09 Brev från IIW om Canvassing   original - översatt
--------------------------------------------------------------------------------

IIW Board 2020-2021

President Bina Vyas
Boarden https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/whos-who/
(Kerstin jonson och Margareta Wesslau -gratuleras - behåller sina poster som IIW Editor / Media Manager 2020-2021 🌹 respektive IIW Board Director 2020-2021 🌹.).
Tack från Margareta

SOCIALT PROJEKT 2021-2024

Diverse kontakter med IIW

Svenska IW på IIW:s hemsida