Vice Rådspresident 2020-2021
Gertie Stenkula

Digitalt möte med vice distriktspresidenterna 2021-05-11 kl 17.30.
Nytt digitalt möte med vice distriktspresidenter och ersättare torsdagen den 22 oktober kl 17.00.

Digitalt möte med vice distriktspresidenterna 2020-09-16 kl 17.00.
Sammanställning av  Hjälpprojekten 2019-03--2020-03.

Vice Rådspresident 2019-2020
Ewa Jägevall

Brev med påminnelse om Anmälan till INFO-mötet innan 2020-05-15.

Presentation av Ewa Jägevall.

Sammanställning av hjälpprojekten (Powerpoint) 2019-08,

Sammanställningen som pdf

 

Vice Rådspresident 2018-2019 
Agneta Svensson 

Några rader från Agneta Svensson

 

Vice Rådspresidenten 2017-2018

Tankar från Pia Elmgren