Ekonomiska rapporter verksamhetsåren 2022-2023 och äldre

2022 - 2023

Rådskattmästarbrev VT-23
Rådskattmästarbrev HT-22

Rapport från distrikten, antal medlemmar
Vägledning 2022 - 2023

Fastställd budget för SIWR 2022-2023
Budget 2022-2023 - förslag

Balansrapport mars 2023
Balansrapport december 2022
Balansrapport oktober 2022

Blankett redovisning hjälpprojekt 2022-03 -- 2023-03

Insamlade medel hjälpprojekt övergripande 20220315 - 20230315
Insamlade medel hjälpprojekt per distrikt 20220315 - 20230315
Insamlade medel hjälpprojekt 20220701–20230331
Insamlade medel oktober - december 2022
Insamlade medel juli - oktober 2022

Resultatrapport mars 2023
Resultatrapport december 2022
Resultatrapport oktober 2022

 

2021-2022

Balansrapport 210701 - 220630 
Resultatrapport 210701 - 220630
Ekonomisk redovisning SIWR projekt 210701 - 220630
SIWR bokslut 210701 - 220630

Revisionsberättelse 2021 - 2022


Balansrapport 2022-03-31.
Balansrapport per 2021-10-31.

Brev till distriktsskattmästarna augusti 2021.
Brev till distriktsskattmästarna januari 2022.

Rapport från distrikt antal medlemmar 2021-2022.

Redovisning av hjälpprojekt projektvis 2021-03-15 -- 2022-03-15
Redovisning av hjälpprojekt distriktsvis 2021-03-15 -- 2022-03-15

Blankett redovisning hjälpprojekt 2021-03-15--2022-03-15

Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2022-03-31.
Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2021-12-31.
Redovisning av insamlade medel till hjälpprojekten mellan 2021-07-01 -- 2021-10-31

Resultatrapport per 2022-03-31.
Resultatrapport per 2021-10-31.

2020-2021

Bokslut 2020-2021 reviderat.

Balansrapport per 2021-06-30.

Ekonomisk redovisning SIWR projekt 2020-2021 inkl märken.

Revisionsberättelse 2020-2021.

Brev till distriktskattmästarna augusti 2020.
Brev till distriktsskattmästarna januari 2021.


Budget 2021-2022 - (förslag.)    Fastställd budget.

Convention - Rskm:s information om anmälan och betalning.

Rapport från distrikt antal medlemmar 2020-2021 sid 1.
Rapport från distrikt antal medlemmar 2020-2021 sid 2.

Resultatrapport per 2021-06-20.

REDOVISNING av INSAMLADE medel till hjälpprojekt mellan 2020-07-01--2021-03-31
REDOVISNING av HJÄLPPROJEKT per Distrikt 15 mars 2020 - 15 mars 2021
REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021
(REDOVISNING AV HJÄLPPROJEKT UNDER TIDEN 15 mars 2020 – 15 mars 2021 (Blankett).)
Redovisning av hjälpprojekt 2020-07-01--12-31.

Vägledning för DSKM 2020-2021.

 

2019 - 2020

Ekonomisk redovisning SIWR projekt 2019-20 inkl märken.

Balansrapport per 2020-06-30.

Resultatrapport per 2020-06-30.
Revisionsberättelse 2019-2020.

SIWR Bokslut revideraat 2019-20.

TEAMS: RSKM har satt ihop en manual så att  klubbar och distrikt själva kan ansöka hos Microsoft ifall de vill ha Teams samt en manual hur man laddar ner Teams när licensen är klar och man inte har Teams sedan tidigare. Gratis licenser till digitala möten. Administratör.  Manual.