Handlingarna till Rådsårsmötet i Västervik finns under medlemsdelen

Rådssekreterare
Rose-Marie Wahlgren