Nationalrepresentant 2018-2019/Rådspresident 2017-2018

Julhälsning till DISO #3
Brev Juli 2018

DISO-brev #4 2018-2019
DISO-brev #2 2018-2019
DISO-brev #1 2018-2019

Rapporter 
från European meeting i Stavanger september 2018
Rapport från European meeting i Stavanger   Översättning till svenska av NR

 

Nationalrepresentant 2017-2018/Rådspresident 2016-2017
Margareta Wesslau

Vitaliseringsstrategi för att undvika klubbars upplösning (2018)

Tack och hälsning från Margareta  

Slutrapport från Convention - se Disobrev nedan

Kapila Guptas linjetal vid Convention

Resultatet av röstningen på Convention
Information ang val till IIW 2018-2019
Nomination Booklet 

Hälsning från IIW President inför Inner Wheel-dagen den 10 januari 2018

E-bulletin i november på engelska/översatt

Protokoll

Februari från IIW:s VU  original/engelska   översatt till svenska
Oktober från Internationella Boarden och
                           från  Internationella VU

Rapporter
från Nordic Meeting i Helsingfors september 2017
till DP och DISO från 11:e European Meeting

Power points se under Internationellt Norden

CONVENTION

Powerpoint ang Convention - röstning och proxyvoteholders
Det är 20 motioner som går ut till alla klubbar i hela världen, varav endast en (motion §6) inte ska röstas på av våra svenska klubbar. Klubbarna kommer alltså att ha 19 motioner att behandla. Översättningen av motionerna till svenska kommer inom kort.

Motioner till Convention 2018 - översatta

ÖVRIGT

DISObrev 3 2017-2018
DISObrev 2 2017-2018
DISObrev 1 2017-08

 

Powerpointen som använts under Margaretas år som RP finner Ni under Bibliotek/övrigt


Brev i juli 2017 

Kära medlemmar!                                 

Ett nytt verksamhetsår, ett nytt uppdrag, ett ovanligt spännande Inner Wheel-år väntar! Jag ser verkligen fram mot att få vara nationalrepresentant för Inner Wheel Sverige och tackar för ert förtroende.

Förutom att fortsätta medverka i SIWR består mitt uppdrag mer specifikt av att hålla kontakten med International Inner Wheel, översätta dokument till och från IIW och att hålla kontakten med de nationella hjälpprojekten. Dessutom får jag som RISO nöjet att samarbeta med distriktens DISO.

Vår nya internationella ordförande Kapila Gupta från Indien har som sitt motto: Leave a lasting Legacy. Att lämna ett bestående arv, en önskan om att åstadkomma något bestående eller hållbart för sina medmänniskor och för Inner Wheel-medlemmar. En vacker tanke som vi ständigt får möjlighet att förverkliga när vi delar med oss av vårt välstånd till våra hjälpprojekt och våra stipendier. De unga föräldralösa flickorna i Garissaprojektet som får husrum och utbildning, IW-doktorn med medicinsk hjälp till människor som inte skulle kunna komma till sjukhus, de många klubbprojekten som når fram till behövande barn och kvinnor. Vi åstadkommer något bestående när vi medverkar i utbildningen av vårdpersonal till demenssjuka, när vi arbetar med att motverka könsstympning och inte minst när vi genom vårt projekt Narkotikabekämpning genom narkotikasökhundar ser till att minska tillgången på narkotika.

Jag har under våren haft spontan kontakt med Inner Wheel i Storbritannien med anledning av terrordåden som drabbat Manchester och London. Jag tycker det är viktigt att försöka leva upp till våra ledord och visa att vi bryr oss om medlemmar i våra systerorganisationer och att våra medlemmar märker att vi får respons. Mailväxlingen ligger på hemsidan.

Detta verksamhetsår kommer att vara extra spännande eftersom det avslutas med Convention i Melbourne i april 2018. Hoppas att många medlemmar tar chansen att uppleva en convention och att åka till Australien. I mitt uppdrag ingår bland annat att vara proxy vote holder för distrikt och klubbar som inte skickar egen röstande delegat, så vänd er med förtroende till mig som er proxy vote holder eller som ersättare för er röstande delegat om hon skulle bli förhindrad att närvara.

Med bästa Inner Wheel-hälsningar

Margareta

 

2016-2017

Kära medlemmar!

Sommaren är här och årets verksamhet i klubbarna är för det mesta avslutad. En del distrikt ordnar sommarluncher och andra gör överlämnandet mellan avgående distriktspresident och pågående distriktspresident till ett festligt tillfälle med många närvarande medlemmar. Det är precis som det ska vara: Innerwheelare vill träffas och trivas tillsammans!

Sedan i höstas har ett stort arbete pågått bakom kulisserna och den 1 juli får alla ta del av resultatet. Det är vår nya fina, moderna hemsida med tillhörande matrikelsystem som då kommer att presenteras och vara tillgänglig för alla medlemmar. Tidigare leverantör lägger ner sin verksamhet och det är anledningen till att en arbetsgrupp har arbetat intensivt med att utreda vårt behov, våra krav och önskemål med hänsyn tagen till ekonomi och service. Därefter har gruppen förberett och genomfört upphandling och då bearbetat offerter och även samarbetat med leverantören om slutliga genomförandet. I gruppen har ingått: Margareta Westesson SIWR:s IT-samordnare, Elisabeth von Friesendorff SIWR:s webmaster, Kerstin Jonson redaktör och medieansvarig, Lena Blom Sandviken IWC, Gunilla Blomqvist DP 241, Annika Ahlqvist Avesta IWC och SIWR:s blivande IT-samordnare. Ett stort tack för allt arbete ni lagt ned och för att Inner Wheel fått förmånen att utnyttja ert stora kunnande!

Jag vill också tacka för mig som rådspresident 2016-2017 och för att jag fått ert förtroende att leda vår fina organisation i Sverige. Nu går stafettpinnen vidare till Ingelög Wyndhamn som jag önskar varmt lycka till!

En varm, skön sommar önskar jag er alla!

Margareta

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära medlemmar!

Klockan på sommartid, krokus i rabatten, katter som jamar högljutt! Det efterlängtade ljuset är här, kanske dags att ta fram cykeln, litet spaning i trädgården eller längs dikesrenar…

Tidig vår är en fin tid. Inner Wheel går också mot vår med allt vad det medför: distriktsmöten är nu avklarade och vi vet vilka som ska hålla i stafettpinnen nästa år, klubbarna har haft sina valmöten och nu kommer fler och fler av de ”nya” medlemmarna att finnas med i klubb-styrelser. Hoppas du – just du – är en av dem! Det är roligt att engagera sig i styrelser och era bidrag till Inner Wheel är förutsättningen för att organisationen ska leva vidare.

Nu är också tiden för mera traditionella klubbprogram. Vart går vårens klubbutflykt? Är det kultur eller naturupplevelser som står på programmet? Mannekänguppvisning, ett populärt programinslag: får ni se några vackra kläder i vår också? Har ni besök av någon vänklubb eller ska ni själva åka på besök? Distrikten samlar sig också ibland för distriktsbesök: är det i år ert distrikt åker?

Än finns det en hel del kvar på årets klubbprogram och alltid finns möjligheten att träffa sina vänner! Väl mött på klubbens arrangemang
hälsar Margareta