Välkomna till vår Hemsida och vårt Medlemsregister    

Annika Ahlqvist

 

2020-10-03

Problem med vårt mailsystem

Nu tror vi att vi har fått ordning på vårt mailsystem igen. När vi behövde systemet som mest då vi inte kan träffas fysiskt sprang utvecklingen om oss. De flesta av våra egna mailsystem har höjt beredskapen om virus och spam och började sortera bort våra utskick som spam! 

Nu har vi fått vårt mailsystem uppdaterat så att det inte uppfattas av mottagaren som ev spam eller virus och jag hoppas allt ska fungera och alla ska få sina mail igen.

MEN, var beredd på att våra mail (även om vi inte ser det) kommer från en ny avsändare och kan då hamna i skräpboxen. Klickar du på ett mail i skräpboxen får du upp en varning och en fråga om det är skräp eller inte. Väljer du att det inte är skräpmail kommer det över i din inbox och då kommer du i fortsättningen få det direkt till inboxen. Du har talat om för systemet att det här är ett mail som du vill ha.

Vänliga IW-hälsningar
Annika Ahlqvist
IT-samordnare SIWR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-01-28
Nu finns alla uppdateringar på plats i systemet och alla anvisningar under vårt Bibliotek är också uppdaterade.
/Annika Ahlqvist

2020-01-15

Rapport från IT-samordnaren beträffande uppdatering av vårt medlemsregister och våra hemsidor där

God fortsättning på 2020. Nu har vi fått fram de förbättringar som vi kom överens om på vår träff under Informationsmötet i augusti. Det har tagit tid att få fram detta, först har vi gått igenom och tänk till kring de förändringar vi vill ha, sen har vi fått ett kostnadsförslag från företaget 100 procent media på vad det ska kosta, och få Rådets godkännande av det. När vi sedan skickat in vår beställning till 100 procent är det väntetid där innan de hinner ta tag i det hela. Vi har sedan fått chans att testa hur det blivit i ett testsystem och göra justeringar innan vi kan säga att nu är det dags att publicera detta i vårt system.

Vi är nu framme i det allra sista skedet. Jag och Lena Blom har kollat igenom allt flera gånger och väntar nu på de allra sista finjusteringarna innan vi kan be dem publicera det hela.

Det här kommer att ändras:

 1. När medlem byter klubb. Du gör som tidigare går in på lämnande klubbs lista över medlemmar och klickar på aktuell medlems tecken för byte av klubb längst ut till höger (två korslagda pilar). Du får upp ett arbetsfönster där du fyller i första datumet som medlemmen får i nya klubben och söker rätt på den nya klubbens namn i en rullgardinslista. Klubbarna står nu i bokstavsordning. Innan du kan Spara får du en varning om att du innan du gör detta måste medlemmens ev förtroendeuppdrag avslutas. Ev behörigheter till att jobba i systemet tas bort automatiskt. När allt är gjort och du Sparat detta kommer det på medlemmens sida komma upp två nya rader där det framgår att hon ska byta klubb och datum för bytet. Medlemmen försvinner från gamla klubben när datumet passerats och syns därefter på den nya klubben med vill du att det ska framgå att hon kommer från den gamla klubben så skriv in det i noteringsfältet, kommer inte att synas automatiskt.
 2. Versionsuppgifter på distriktets-/klubbens hemsidor. Kommer att finns en knapp på sidan för skapade Sidor där det står Historik. Om du nu gör en ändring eller tar bort en Sida som du sedan vill ångra, kan du ta tillbaka sidan genom knappen Historik. Det här är en ny funktion som vi saknat tidigare, men vi tror det kan vara skönt att ha den säkerheten på våra sidor.
 3. Varning om pågående uppdrag när man ska avsluta medlem. Precis som när man ska flytta en medlem måste man innan man avslutar en medlem alltid först avsluta hennes funktionsuppdrag. Hennes ev behörigheter att ändra i systemet försvinner automatiskt. Skulle du glömma avsluta något får du upp en text om att hon har pågående uppdrag och du kan inte trycka på Sparaknappen innan det är åtgärdat. Du ska fylla i datumet för den sista dagen hon är medlem.
 4. Här finns vi. Listan över klubbar är nu i bokstavsordning inom varje distrikt.
 5. Lägga dokument i mapp. När du ska spara ner ett dokument i en speciell mapp eller flytta ett dokument till en speciell mapp, visas nu alla mappar i bokstavsordning för att underlätta sökandet.
 6. Ny funktion som Alternativ Matrikelmottagare. Klubbens sekreterare står som mottagare av våra tryckta Matriklar. Är det så att sekreteraren är förhindrad att ta emot försändelsen på hösten kan klubben här lägga till en annan medlem som Alternativ Matrikelmottagare och då får hon istället matriklarna med posten. Var noga med att skriva in start- och slutdatum på denna funktion.
 7. Behörighet att lägga in ny funktion på medlem. Vi har ändrat så att man aldrig kan lägga in en funktion på en medlem som är på en högre nivå än den man själv har behörighet på. Dvs har du behörighet på klubbnivå kan du bara lägga in funktioner på dina medlemmar på klubbnivå. Har du behörighet på distriktsnivå däremot kan du lägga in funktionsuppdrag på distriktsnivå och på klubbnivå.
 8. Borttag av funktioner i listan. Tidigare har vissa Internationella funktioner funnits med i vår lista över funktioner, de har nu tagits bort och vi har bara med våra egna funktioner upp till Rådsnivå.
 9. Mailfunktionen. På klubbnivå har man saknat möjligheten att skicka mail till distriktets sekreterare och ev även till rådets sekreterare. Nu finns det två rutor som man kan klicka i om man vill att mailet ska gå till båda eller en av dessa. T ex Månadsbrevet som ska till distriktets sekreterare också.
 10. Rapporter. Du kan nu under distriktets rapport Medlemmar se från vilket datum en medlem flyttades till en ny klubb, förut framgick det inte alls att medlem bytt klubb. Se under Rubrik OrgSins. Du ser här när byte skett, men inte från vilken klubb. Framgår också i Rådets rapporter där man dessutom kan se från vilken klubb.
 11. Sidor som skapas av klubbar och distrikt sparas i ordningen att äldsta sidan kommer först och nyaste i botten, är nu ändrat så att den nyaste kommer högst upp istället.

Vänliga IW-hälsningar
Annika Ahlqvist
IT-samordnare SIWR

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-09-10

Först och främst ett stort tack till Christina Sundkvist som skickade mig sitt material om hur man gör allt i medlemsregistret och på klubbarnas hemsidor. Hon hade gjort ett jättebra material och sa "vill du använda det så varsågod" och det ville jag.

Jag har nu gjort en del kompletteringar av det och kompletterat det med sådant som kommit till och nu har jag lagt ut det på hemsidan under Bibliotek och IT-dokument så att vi alla kan ta del av det. Där finns även en anvisning om hur vi använder E-postfunktionen sen den blev uppdaterad. 

Jag har idag också skickat in våra önskemål om uppdatering av systemet som vi tog fram under Info träffen i augusti. Gjort en del kompletteringar också sen dess. Nu får vi se var det kommer att kosta oss.

Hoppas ni tycker Christinas material är lika bra som jag tycker att det är. La ut det som worddok nu, så kan ni anpassa det ifall ni ska använda det på era utbildningar.

Jag skickar det bara till er på distriktsnivå så får ni i er tur skicka det vidare till era klubbar.

/Annika Ahlqvist
IT-samordnare

 

 

 

 Äldre meddelanden hittar du här