Rådspresidenten 2021-2022

Gertie Stenkula

2022-02-25  Rådspresidenten har skrivit mail till Kievs IW Club
"Inner Wheel Sweden deeply regret what happens to you. Can we do anything? I hope we can send money to The Red Cross, so they can help. We think of you all the time.
In friendship  
Gertie Stenkula"

2022-01-27  Hej! Det blir elektronisk röstning till valen i International Inner Wheel. - Ewa Jägevall har fått svar från Allan Phillips, administratör på IIW i England. Man håller på att testa olika röstningsförfaranden för att det ska bli så enkelt som möjligt. Instruktion och video med instruktion kommer. Vi vet inte om det skickas direkt till klubbarna eller via IIW:s hemsida. Rådet kommer ut med mer information, så fort den ges. I väntan på detta, gå in på internationalinnerwheel.org under members/election. Jag försöker kolla sidan varje dag. Vi måste alltså avvakta vidare instruktioner.
Det är således bra att gå in på hemsidan och läsa de nominerades CV, så att Du kan fundera så länge. Sista dagen att rösta är den 31 mars. Hemsidans adress är internationalinnerwheel.org.
Brevet från Rådspresidenten.

2022-01-10 Idag den 10 januari firar vi Inner Wheel dagen, till minne av att Margrette Golding startade Inner Wheel den 10 januari 1924. I Sverige var det Filipstad som 1949 samlade damer till den första klubben. Inner Wheel har ända till år 2012 varit knutna till Rotary. Från detta år är Inner Wheel självständigt. Vi är ungefär 3500 medlemmar i Sverige i totalt 80 klubbar. Jag önskar er alla ett bra Inner Wheel år, och även om vi inte träffas idag, hoppas jag att ni skänker en tanke på vår fina verksamhet. I Vänskap Hjälpsamhet och Internationell förståelse

2021-12-31 Hälsning från Rådspresidenten. Gott Nytt År!   Nu har ju tyglarna stramats åt igen beträffande Covid. Firandet av Inner Wheeldagen ligger framför oss. Några klubbar har ställt in. "Efter kontakt med min företrädare som RP och inkommande RP har vi i VU kommit fram till att vi gör som förra året och rekommenderar er att följa FHM:s rekommendationer. Det är också upp till klubben att själv bestämma hur ni gör."

Brev från Rådspresidenten.
2021-12-10 Julbrev.
2021-09-20 elller 21 Rådspresidenten har digitalt möte med distriktspresidenterna.


Brev från Rådspresidenten januari 2021.
Brev från Rådspresidenten november 2020.
Brev i november ang inställt Rådsmöte.
Brev i oktober 2020 ang månadsmöten m m.
Brev ang Rådsårsmötet i Örebro i november.

Kondoleanser till Libanon.

 

Rådspresidenten 2020-2021

Ewa Jägevall

Brev från Rådspresidenten maj 2021. IW- i tiden - för IW:s framtid.
Kort sammanfattning av Rådsmöte 108 2021-03-14.
Redovisning av RP:s 4 frågor från Infomötet.
Brev från Rådspresidenten februari 2021. Vi möter ljusare tider.
Brev från Rådspresidenten januari 2021.
Brev från Rådspresidenten november 2020.
Brev i november ang inställt Rådsmöte.
Brev i oktober 2020 ang månadsmöten m m.
Brev ang Rådsårsmötet i Örebro i november.

Kondoleanser till Libanon.

Pressrelease till IW-dagen 10 januari 2021.

PM hösten 2020 - se under "För medlemmar"/Rådet/Dokument/PM.
PM våren 2021 - se under "För medlemmar"/Rådet/Dokument/PM.

Sommarhälsning från Rådspresidenten.

WEBINAR Europeiskt IW-Möte 2020-11-30.

Bildspel   Inner Wheel i tiden - för Inner Wheels framtid som Power Point  som pdf

Rådspresidenten 2019-2020

Agneta Svensson

Brev från Rådspresidenten - påsken 2020.

Förslag från Ulla Bergqvist till Rådspresidenten.  förslaget i Word  i PDF
Rekommendation att  ställa in kommande månadsmöten, åtminstone april ut.
Inställt RM i april 2020
Brev sommaren 2019
PM hösten 2019 - se under "För medlemmar"/Rådet/Dokument/PM.
PM våren 2020 - se under "För medlemmar"/Rådet/Dokument/PM.

OH-bilder

dspresidenten 2018-2019

 Pia Elmgren

Powerpoint från besöken på DM 2018-2019

Vårhälsning 2019
Julbrev 2018
Brev sommaren 2018

PM hösten 2018 - se under "För medlemmar"/Rådet/Dokument/PM.
PM våren 2019 - se under "För medlemmar"/Rådet/Dokument/PM.

 

Rådspresidenten 2017-2018

Ingelög Wyndhamn

INFORMATION FRÅN ÅR 2017 och hösten 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immediate past Rådspresident, Nationalrepresentant, RISO 2021-2022 / Rådspresident 2020-2021
Ewa Jägevall

2022-06-13  Sammanfattning till Alan och HQ ang, IIWP ledord under året, en kort rapport om vad vi har  gjort i Sverige.
2022-06-13  Till IIW  Nationell rapport   och   Barnens rättigheter
2022-02-25  Brev till de sex klubbarna i Ukraina.
2022-02-22  Möte med DISO.
2022-02-05  Mail angående röstning till IIW.
                    Instruktioner för röstningen.
2022-01-29   Förslag - nominering till SIWRr verksamhetsåret 2022- 2023.
2022-01-21  Svensk Covidrapport sammanställd till IIW.
2022-01-20  Sammanfattning runt protokollet från European Meeting i september 2021.
2021-12-30  Nyårshälsning.
2021-11-09  Möte med DISO.
2021-07-20  Tack från Tyskland och Belgien .
2021-07-19   Kondoleanser har sänts från Inner Wheel Sverige till NR i Tyskland, Dorothée Remmler- Bellen 
och NR Paulette de Winter i Belgien med anledning av
 naturkatastrofen i västra Tyskland och östra Belgien.
2021-07-07 Brev från PIIWP till Nationalrepresentanterna        översatt

 

 

Nationalrepresentant 2020-2021/Rådspresident 2019-2020
Agneta Svensson
Agneta Svensson RP2019-2020


2021-01-28 Brev från IIWP till NR, DP och KP - översatt.
                  Brev från IIW:s kansli till NR, DP o KP
2021-01-21 Brev från Alain Philips avseende Media Managern på engelska   översatt .
2021-01-11 NR-brev januari 2021.
2020-11-08 
Ytterligare vädjan om hjälp till LIBANON Missivskrivelse.  
2020-09-16 Brev från IIW om Canvassing original - översatt
2020-09-12 Utdrag ur minnesanteckningar från det digitala INFO-mötet. "Past DP/Nationalrepresentant Agneta Svensson berättade om resutatet från tävlingen som utlystes på RÅM hösten 2019. Trelleborg IWC blef stolt stoltvinnare med 10 nya medlemmar,
tät följd av Norrköping och Karlstad IWC. Hon kommer att dela ut priset när fysiska möten åter är möjliga."
2020-07-30 Information från IIW Admin - uppdaterad logotype. 
2020-07-08  Meddelande från IIWP till Nationalrepresentanterna - engelsk version.
Meddelande från IIWP till Nationalrepresentanterna - svensk översättning.

Rapportör

Rapport från European Meeting 12-13 december (digitalt med Grekland som värdland))

DISO-brev #2 2020-2021
DISO-brev #1 2020-2021

Nationalrepresentant 2019-2020/Rådspresident 2018-2019
Pia Elmgren2020-05-12 Motioner till Convention - översatta - (14 sidor )
Brev från Alan Phillips 21st April 2020.
Phyllis brev till nationalrepresentanter och medlemmar.
DISO-brev #5 2019-2020
DISO-brev #4 2019-2020
DISO-brev #3 2019-2020
DISO-brev #2 2019-2020
DISO-brev #1 2019-2020

Rapporter

2020-06-25  Sammanräkning av valen nu klart - Resultat .
Räkning av valsedlarna till Boarden mm 2020-2021 försenas - Mail från IIW:s administratör
Kondoleanser till Australien samt tack därifrån.
     Ytterligare tack från Australien
INSAMLING TILL BRANDDRABBADE I AUSTRALIEN
Andra verkställande mötet-september 30th/1St oktober 2019 Agenda.
Rapport från European meeting i Münster september 2019 -översatt till svenska.
Bilagor till EM i Münster:
PPP Ann Acaster              PPP Catherine            PPP Jutta Stander-Vorwachs     PPPYanislava Illeva
PPP Margareta Wesslau    PPP Liv Elin Broberg    PPP Phyllis Charter                  PPP Yanna Gravia-Kalyva

 

Nationalrepresentant 2018-2019/Rådspresident 2017-2018

INFORMATION från IIW ang uppdatering i databasen för 2019-2020

Inbjudan till IIW-presidenten med anledning av vänskapsmöte i Tällberg

Kondoleanser till Sri Lanka i april 2019 med svar
Kondoleanser till Nya Zealand i mars 2019
DISO-brev #6 2018-2019 DISO-brev #5 2018-2019 DISO-brev #4 2018-2019 DISO-brev #3 201901 brev #3 2019 brev 2018-2019 DISO-brev #1 2018-2019 Brev Juli 2018

Rapporter  
från European meeting i Stavanger september 2018
Rapport från European meeting i Stavanger    Översättning till svenska av NR

 

Nationalrepresentant 2017-2018/Rådspresident 2016-2017
Margareta Wesslau

INFORMATION 2019-2020
INSAMLING TILL BRANDDRABBADE I AUSTRALIEN

INFORMATION FRÅN MARGARETA WESSLAU 2016-2017-2018
inklusive Vitaleringsdokument

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vice Rådspresident 2020-2021
Gertie Stenkula

Digitalt möte med vice distriktspresidenterna 2021-05-11 kl 17.30.
Nytt digitalt möte med vice distriktspresidenter och ersättare torsdagen den 22 oktober kl 17.00.

Digitalt möte med vice distriktspresidenterna 2020-09-16 kl 17.00.
Sammanställning av  Hjälpprojekten 2019-03--2020-03.

Vice Rådspresident 2019-2020
Ewa Jägevall

Brev med påminnelse om Anmälan till INFO-mötet innan 2020-05-15.

Presentation av Ewa Jägevall.

Sammanställning av hjälpprojekten (Powerpoint) 2019-08,

Sammanställningen som pdf

 

Vice Rådspresident 2018-2019 
Agneta Svensson 

Några rader från Agneta Svensson

Vice Rådspresidenten 2017-2018

Tankar från Pia Elmgren

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rådssekreteraren 2017 - 2022
Rose-Marie Wahlgren

2020-07-02 Infomötet i augusi är inställt.

2019-08-24 Handlingar från INFO-mötet se -efter inloggning- under Mina sidor/Rådet/Dokument

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rådsskattmästaren 2017 -07 -- 2020-06
Lena Nennefors
2019-2020

Beslutad budget för 2019-2020
Bokslut 2018-2019 reviderat
Brev till D-skattmästarna januari 2020

Information angående gåva till Garissa
Information angående Directory 2020-2021

Rapport från distrikt antal medlemmar 2019-2010 sid 1
Rapport från distrikt antal medlemmar 2019-2020 sid 2

Rapport om insamlade medel 2019-07-01--2019-12-31

Redovisning av hjälpprojekt 2019-03-15-2020-03-15
Redovisning SIWR projekt 2018-2019 (ekonomisk)
Redovisning av hjälpprojekt m m 2018-2019
Revisionsberättelsen 2018-2019

SIWR Budget 2020-2021

Vägledning 2019-2020.doc
Vägledning 2019-2020.pdf

2018-2019

Blankett för redovisning av hjälpprojekt
Bokslut 2017-2018 ytterligare fotnoter
Brev till D-Skattmästarna januari 2019

Rapport ang insamlade medel 2018-07-01--2019-03-31
Rapport ang 
insamlade medel 2018-07-01—2018-12-31 till Inner Wheels hjälpprojekt i Sverige

Redovisning av hjälpprojekt 2018-03-15-2019-03-15
Redovisning av överskott vid försäljning av magnetbokmärken samt insats till Garissa (Juli 2018)

Revisionsberättelsen 2017-2018

Underlag inför beslut om tryckning av matrikeln - har skickats till distriktspresidenterna för vidarebefordran till alla klubbpresidenter.

VÄGLEDNING FÖR DISTRIKTSSKATTMÄSTARE I SVENSKA INNER WHEEL VERKSAMHETSÅRET 2018-19

2017-2018

*Bokslut 2016-2017 för SIWR reviderat (2017-08)

Brev D-Skattmästaren augusti 2017

Brev D-Skattmästaren januari 2018 samt Rättelse och förtydligande till budgetförslag
Budgetförslag 2018-2019 version B

*Ekonomisk redovisning för hjälpprojekten och Silviasystrarna (2017-08)
Ekonomisk redovisning projekt inkl märken i SEK 2017-07-01---2018-06-30

Information betr Garissa från Rskm i maj 2018

Organisationsnummer och skattskyldighet

Rapport om insamlade medel till hjälpprojekten 2017-03-15--2018-03-15 
Rapport om insamlade medel 2017-07-01--12-31
Rapport om insamlade medel 2017-07-01--10-31

*Revisionsberättelsen 2016-2017 (2017-08)

SIWR Budget 2017-2018 - beslutad

Vägledning 2017-2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Äldre power point

Från 2017-2018 års Rådspresident - Distriktsmöten