Nationalrepresentant 2021-2022/Rådspresident 2020-2021
Ewa Jägevall

2021-07-20  Tack från Tyskland och Belgien.
2021-07-19  Kondoleanser har sänts från Inner Wheel Sverige till NR i Tyskland, Dorothée Remmler- Bellen 
och NR Paulette de Winter i Belgien med anledning av
 naturkatastrofen i västra Tyskland och östra Belgien.
2021-07-07 Brev från PIIWP till Nationalrepresentanterna       översatt

 

Nationalrepresentant 2020-2021/Rådspresident 2019-2020
Agneta Svensson
Agneta Svensson RP2019-2020


2021-01-28 Brev från IIWP till NR, DP och KP - översatt.
                  Brev från IIW:s kansli till NR, DP o KP
2021-01-21 Brev från Alain Philips avseende Media Managern  på engelska  översatt.
2021-01-11 NR-brev januari 2021.
2020-11-08 
Ytterligare vädjan om hjälp till LIBANON Missivskrivelse. 
2020-09-16 Brev från IIW om Canvassing   original - översatt
2020-09-12 Utdrag ur minnesanteckningar från det digitala INFO-mötet. "Past DP/Nationalrepresentant Agneta Svensson berättade om resutatet från tävlingen som utlystes på RÅM hösten 2019. Trelleborg IWC blev stolt vinnare med 10 nya medlemmar,
tätt följd av Norrköping och Karlstad IWC. Hon kommer att dela ut priset när fysiska möten åter är möjliga."
2020-07-30 Information från IIW Admin - uppdaterad logotype. 
2020-07-08 Meddelande från IIWP till Nationalrepresentanterna - engelsk version.
Meddelande från IIWP till Nationalrepresentanterna - svensk översättning.

Rapporter

Rapport från European Meeting 12-13 december (digitalt med Grekland som värdland))

DISO-brev #2 2020-2021
DISO-brev #1 2020-2021

Nationalrepresentant 2019-2020/Rådspresident 2018-2019
Pia Elmgren2020-05-12 Motioner till Convention - översatta - (14 sidor )
Brev från Alan Phillips 21st April 2020.
Phyllis brev till nationalrepresentanter och medlemmar.
DISO-brev #5 2019-2020
DISO-brev #4 2019-2020
DISO-brev #3 2019-2020
DISO-brev #2 2019-2020
DISO-brev #1 2019-2020

Rapporter

2020-06-25 Sammanräkning av valen nu klart - Resultat.
Räkning av valsedlarna till Boarden m m 2020-2021 försenas - Mail från IIW:s administratör
Kondoleanser till Australien samt tack därifrån.
      Ytterligare tack från Australien
INSAMLING TILL BRANDDRABBADE I AUSTRALIEN
Andra verkställande mötet-september 30th/1St  oktober 2019  Agenda.
Rapport från European meeting i Münster september 2019 -översatt till svenska.
Bilagor till EM i Münster:
PPP Ann Acaster             PPP Catherine            PPP Jutta Stander-Vorwachs    PPPYanislava Illeva
PPP Margareta Wesslau   PPP Liv Elin Broberg   PPP Phyllis Charter                  PPP Yanna Gravia-Kalyva

 

Nationalrepresentant 2018-2019/Rådspresident 2017-2018

INFORMATION från IIW ang uppdatering i databasen för 2019-2020

Inbjudan till IIW-presidenten med anledning av vänskapsmöte i Tällberg

Kondoleanser till Sri Lanka i april 2019 med svar
Kondoleanser till Nya Zealand i mars 2019


DISO-brev #6 2018-2019
DISO-brev #5 2018-2019
DISO-brev #4 2018-2019
DISO-brev #3 2018-2019 - julhälsning
DISO-brev #2 2018-2019
DISO-brev #1 2018-2019
Brev Juli 2018

Rapporter 
från European meeting i Stavanger september 2018
Rapport från European meeting i Stavanger   Översättning till svenska av NR

 

Nationalrepresentant 2017-2018/Rådspresident 2016-2017
Margareta Wesslau

INFORMATION 2019-2020
INSAMLING TILL BRANDDRABBADE I AUSTRALIEN

INFORMATION FRÅN MARGARETA WESSLAU 2016-2017-2018
inklusive Vitaleringsdokument