Immediate past Rådspresident, Nationalrepresentant, RISO 2022-2023

Gertie Stenkula

2022-02-25  Rådspresidenten har skrivit mail till Kievs IW Club
"Inner Wheel Sweden deeply regret what happens to you. Can we do anything? I hope we can send money to The Red Cross, so they can help. We think of you all the time.
In friendship  
Gertie Stenkula"

2022-01-27  Hej! Det blir elektronisk röstning till valen i International Inner Wheel. - Ewa Jägevall har fått svar från Allan Phillips, administratör på IIW i England. Man håller på att testa olika röstningsförfaranden för att det ska bli så enkelt som möjligt. Instruktion och video med instruktion kommer. Vi vet inte om det skickas direkt till klubbarna eller via IIW:s hemsida. Rådet kommer ut med mer information, så fort den ges. I väntan på detta, gå in på internationalinnerwheel.org under members/election. Jag försöker kolla sidan varje dag. Vi måste alltså avvakta vidare instruktioner.
Det är således bra att gå in på hemsidan och läsa de nominerades CV, så att Du kan fundera så länge. Sista dagen att rösta är den 31 mars. Hemsidans adress är internationalinnerwheel.org.
Brevet från Rådspresidenten.

2022-01-10 Idag den 10 januari firar vi Inner Wheel dagen, till minne av att Margrette Golding startade Inner Wheel den 10 januari 1924. I Sverige var det Filipstad som 1949 samlade damer till den första klubben. Inner Wheel har ända till år 2012 varit knutna till Rotary. Från detta år är Inner Wheel självständigt. Vi är ungefär 3500 medlemmar i Sverige i totalt 80 klubbar. Jag önskar er alla ett bra Inner Wheel år, och även om vi inte träffas idag, hoppas jag att ni skänker en tanke på vår fina verksamhet. I Vänskap Hjälpsamhet och Internationell förståelse

2021-12-31 Hälsning från Rådspresidenten. Gott Nytt År!   Nu har ju tyglarna stramats åt igen beträffande Covid. Firandet av Inner Wheeldagen ligger framför oss. Några klubbar har ställt in. "Efter kontakt med min företrädare som RP och inkommande RP har vi i VU kommit fram till att vi gör som förra året och rekommenderar er att följa FHM:s rekommendationer. Det är också upp till klubben att själv bestämma hur ni gör."

Brev från Rådspresidenten.
2021-12-10 Julbrev.
2021-09-20 elller 21 Rådspresidenten har digitalt möte med distriktspresidenterna.


Brev från Rådspresidenten januari 2021.
Brev från Rådspresidenten november 2020.
Brev i november ang inställt Rådsmöte.
Brev i oktober 2020 ang månadsmöten m m.
Brev ang Rådsårsmötet i Örebro i november.

Kondoleanser till Libanon.