Nationalrepresentant 2020-2021/Rådspresident 2019-2020
Agneta Svensson
Agneta Svensson RP2019-2020

2020-07-08 Meddelande från IIWP till Nationalrepresentanterna - engelsk version.
Meddelande från IIWP till Nationalrepresentanterna - svensk översättning.

Nationalrepresentant 2019-2020/Rådspresident 2018-2019
Pia Elmgren


2020-05-12 Motioner till Convention - översatta - (14 sidor )
Brev från Alan Phillips 21st April 2020.
Phyllis brev till nationalrepresentanter och medlemmar.
DISO-brev #5 2019-2020
DISO-brev #4 2019-2020
DISO-brev #3 2019-2020
DISO-brev #2 2019-2020
DISO-brev #1 2019-2020

Rapporter

2020-06-25 Sammanräkning av valen nu klart - Resultat.
Räkning av valsedlarna till Boarden m m 2020-2021 försenas - Mail från IIW:s administratör
Kondoleanser till Australien samt tack därifrån.
      Ytterligare tack från Australien
INSAMLING TILL BRANDDRABBADE I AUSTRALIEN
Andra verkställande mötet-september 30th/1St  oktober 2019  Agenda.
Rapport från European meeting i Münster september 2019 -översatt till svenska.
Bilagor till EM i Münster:
PPP Ann Acaster             PPP Catherine            PPP Jutta Stander-Vorwachs    PPPYanislava Illeva
PPP Margareta Wesslau   PPP Liv Elin Broberg   PPP Phyllis Charter                  PPP Yanna Gravia-Kalyva

 

Nationalrepresentant 2018-2019/Rådspresident 2017-2018

INFORMATION från IIW ang uppdatering i databasen för 2019-2020

Inbjudan till IIW-presidenten med anledning av vänskapsmöte i Tällberg

Kondoleanser till Sri Lanka i april 2019 med svar
Kondoleanser till Nya Zealand i mars 2019


DISO-brev #6 2018-2019
DISO-brev #5 2018-2019
DISO-brev #4 2018-2019
DISO-brev #3 2018-2019 - julhälsning
DISO-brev #2 2018-2019
DISO-brev #1 2018-2019
Brev Juli 2018

Rapporter 
från European meeting i Stavanger september 2018
Rapport från European meeting i Stavanger   Översättning till svenska av NR

 

Nationalrepresentant 2017-2018/Rådspresident 2016-2017
Margareta Wesslau

INFORMATION 2019-2020
INSAMLING TILL BRANDDRABBADE I AUSTRALIEN

INFORMATION FRÅN MARGARETA WESSLAU 2016-2017-2018
inklusive Vitaleringsdokument