Uppdatering av medlemsregistrets funktion 2022-02-10

Uppdatering av medlemsregistrets funktion 2020-12-18

Instruktioner till sådant som alla medlemmar kan göra i Medlemsregister och på Internationella IWs hemsida 

 

Nedanstående kan bara göras av utsedda IT-ansvariga 

 

 1. Medlem Registrera ny 2019-09
 2. Medlem Funktioner registrera rev 2020-01
 3. Medlem Funktioner redigera -avsluta 2019-09
 4. Medlem Ändra uppgifter 2019-09
 5. Medlem Avsluta rev 2022-05
 6. Medlem Flytta till annan klubb  rev 2021-02
 7. Medlem Lägga in profilbild 2019-09
 8. Skapa Mappar och flytta dok mellan mappar 2019-09
 9. Skapa Dokument 2019-09
 10. Lägga in Möten 2019-09
 11. Skapa Sidor rev 2020-01
 12. Lägga in Dokument på Sida 2019-09
 13. Lägga in Bild på Sida 2019-09
 14. Skapa rapporter 2019-09
 15. E-post rev 2021-02


Policy - Facebook-gruppen Inner Wheel Sverige
                                 

Alla medlemmar i Inner Wheel i Sverige är välkomna att ingå i FB-gruppen "Inner Wheel Sverige" (FB-IWS).

Det är en öppen FB-grupp. Med det menas att alla som vill kan läsa och kommentera.

Endast Inner Wheel-medlemmar kan antas till gruppen. Man kan själv anmäla sig om man vill gå med i gruppen alt. bli inbjuden av någon annan innerwheelare.

Facebook-gruppen Inner Wheel Sverige är till för att stärka gemenskapen inom organisationen och att sprida information om vår verksamhet, från rådet, distrikt och klubbar. Facebook är en utmärkt kanal för att snabbt få ut angelägna meddelanden samt för att inspirera och hålla medlemmar uppdaterade om aktuella händelser.

Inga politiska eller religiösa budskap får förekomma. Facebook är inte avsett att vara ett debattforum.

Filmade inslag, t. ex från ett föredrag eller en konsert, får inte vara längre än en minut.

För gratulationer, nekrologer och personliga inlägg/hälsningar hänvisas till andra konton.

Upphovsmannarättsliga regler gäller. Det innebär t.ex. att man endast kan lägga in bilder som man själv, eller någon bekant, tagit. Bilder som hämtas från nätet måste vara "gratisbilder" d.v.s. med fri dispositionsrätt.