Här samlas lite äldre blandat material:

Äldre bildspel
2017-2017 om hur inte tappa medlemmar:

- POWER POINT från RP 2016-2017

Innehåll från Informationsmöten 2020 och äldre

Info-mötet 2020

Bildspel PP med – Inner Wheel i tiden  - för Inner Wheels framtid inkl fyra  strategiska frågor, sammanställt av Ewa Jägevall
som pdf

Sammanställning av svaren från distrikt och klubbar på de fyra frågorna. Dokumentet heter  - Inner Wheel är en unik världsomspännande kvinnoorganisation som är politik och religiös obunden sammanställt av Ewa Jägevall

 

Info mötet 2019

Kommunikation. externt och internt ( PP presentation)  Agneta Svensson

Sammanställning av grupparbetet Agneta Svensson

 

Info- mötet 2018

Frågor till infomötet , Pia Elmgren  

Sammanställning av grupparbetet Pia Elmgren                          

Sammanställning av Vision 2017 Birgitta Lundehed

Revalisering av Ingelög Wyndhamn                                                                       

Revalisering Birgitta Lundehed                     

Revalisering strategi-vid-hot-om-nedläggning-av klubbar Evalisa Carlsten

 

Infomötet 2017

Frågeställning till Infomötet Ingelög Wyndhamn                                               

Sammanställning av grupparbetet   Ingelög Wyndhamn                                                          

Revalisering strategi 2017  Ingelög Wyndhamn

 

Info mötet 2016

Utveckla – förändra – växa   sammanställning av Margareta Wesslau (Vitaliseringsstrategi (se även under Nationalrepresentanten (2016-2017)

 

 

RÅM Täby November 2011

En DP från D 234 Margareta Nelander Karlsson och Ewa Jägevall lade fram sina idéer i en motion på RÅM som resulterade i en motion på RM 2012  och ett visionsarbete tog form och döptes till ”Vision 2017”. Detta arbetades med i klubbar och distrikt i en s.k. SWOT analys. Slutredovisades 2018 av Birgitta Lundehed